Keynote sprekers

Dhr. T.C. (Theo) Bakker, MA MSc

Vrije Universiteit Amsterdam
Theo Bakker is teamleader VU Analytics aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij aanvoerder op het thema ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ in de landelijke Versnellingsagenda ICT & Onderwijs van SURF / VSNU / VH en OCW. Naast zijn baan promoveert Theo op het studiesucces van studenten met autisme. Eerder was hij werkzaam als Senior Manager bij Deloitte Consulting en informatiemanager onderwijs bij de UvA.

Keynote: ‘Van Inspiratie naar Impact: hoe we onderwijsanalyses inzetten voor verbetering van toegankelijkheid, studiesucces en het welzijn van studenten’
Door de digitalisering van het onderwijs en onderwijsadministraties zijn er steeds meer data beschikbaar over het studiegedrag van studenten. Deze data kunnen benut worden voor de evaluatie en ontwikkeling van onderwijsbeleid en begeleiding van studenten. Aan het gebruik van deze data zijn voorwaarden verbonden vanwege de AVG. Hierin de goede balans vinden kan een hele puzzel zijn.

In zijn keynote ‘Van Inspiratie naar Impact: hoe we onderwijsanalyses inzetten voor verbetering van toegankelijkheid, studiesucces en het welzijn van studenten’ bespreekt Theo Bakker hoe de VU de analyses op onderwijsdata van de afgelopen jaren omzet naar betere inzichten in het succes van studenten per opleiding en concrete maatregelen. Op welk moment in een opleiding ontstaan problemen met de studievoortgang en bij wie is dat het geval? Hij laat zien hoe de VU deze data onderzoekt en intern bespreekt. Hij zal een aantal voorbeelden aandragen waarop de VU haar onderwijsbeleid en onderwijs naar aanleiding van dit onderzoek heeft aangepast en daarbij rekening houdt met de verschillende belangen van studenten. Ook gaat hij in op de manier waarop de VU dit doet binnen de kaders van de AVG.

Mw. dr. L. (Louise) Elffers

Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam
Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich bezig met de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Daarbij hebben vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs haar bijzondere interesse. Haar vorig jaar verschenen boek De Bijlesgeneratie – Opkomst van de Onderwijscompetitie (Amsterdam University Press), werd zeer lovend ontvangen in de landelijke pers (De Volkskrant, NRC, Trouw) en in verschillende vakbladen voor het onderwijs.

Keynote: ‘Toegankelijkheid van het hoger onderwijs: wat, hoe en voor wie?’

Het waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs lijkt een breed gedragen doel. We zijn het erover eens dat studenten een gelijke kans moeten krijgen om een onderwijsloopbaan te kunnen volgen die past bij hun capaciteiten. Maar op de vraag hoe dit in de praktijk moet gebeuren, bestaat geen eenduidig antwoord. Want wanneer is er sprake van een gelijke kans, en waaraan lezen we die af? Betekent een gebrek aan studiesucces onder bepaalde studenten dat het hoger onderwijs voor hen onvoldoende toegankelijk is? Wanneer vinden we het terecht om bepaalde eisen te stellen of drempels op te werpen, en wanneer vinden we zulke obstakels een onterechte inperking van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs?

In haar bijdrage reflecteert Louise Elffers op het vraagstuk van toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Ze bespreekt enkele knelpunten in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden en hun implicaties voor het verbeteren van de toegankelijkheid in de praktijk.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief