Jongeren willen sociaal-emotionele vaardigheden in het curriculum

Jongeren willen sociaal-emotionele vaardigheden in het curriculum

Jongeren staan steeds meer onder druk en maken zich zorgen over hun toekomst. Een stevige basis voor jongeren om gezond op te groeien, zich breed te ontwikkelen, met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven is daarom nodig. Jongeren geven aan zich af te vragen of het huidige onderwijs die stevige basis wel kan geven. De herziening van het curriculum biedt mooie kansen, maar legt de focus op hun cognitieve ontwikkeling. Dit sluit niet aan bij de behoefte van jongeren om zich breed te ontwikkelen én zich voor te bereiden op de rest van hun leven. Het versterken van sociale en emotionele vaardigheden is daarvoor essentieel.

Daarom hebben jongerenorganisaties de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Er is breed draagvlak onder jongeren voor deze oproep: maar liefst 91% van de jongeren in Nederland vindt het belangrijk om te werken aan sociale en emotionele vaardigheden op school. De boodschap is door een grote groep jongerenorganisaties onderschreven in aanloop naar het debat ‘curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden’ op 22 mei. De jongerenorganisaties zijn: CNV Jongeren, LAKS, DWARS, ExpEx, FNO GeestKracht, Augeo Jongerentaskforce, Jeugdwelzijnsberaad, JOB MBO, Jonge Democraten, PINK!, Jongerenraad Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, JongPIT, Lieve Mark, NJR en UNICEF Jongerenpanel.

Lees hier meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief