Instroom en studieresultaten aan de VU ten tijde van corona

Instroom en studieresultaten aan de VU ten tijde van corona

Figuur: gemiddeld aantal behaalde studiepunten in VU Bacheloropleidingen (exclusief faculteiten Geneeskunde en Tandheelkunde) – academische jaren 2016 tot en met 2018 vergeleken met academisch jaar 2019

Theo Bakker, Corneel den Hartogh en Marjolein Blaauboer (VU Analytics) hebben onderzoek gedaan naar de instroom en studieresultaten in de afgelopen jaren en in het bijzonder sinds maart 2020. Ze stellen dat de toegankelijkheid van bacheloropleidingen van de VU in 2020 is toegenomen en dat studievertraging als gevolg van corona in het academisch jaar 2019-2020 beperkt is gebleven. Wel zal een aanzienlijk deel van de studenten langer als student aan de VU verbonden zijn en is er in de komende jaren meer aandacht nodig voor studenten met studievertraging later in hun studie.Lees hier het volledige artikel

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken op een symposium van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek op 15 januari 2021, met ongeveer 800 deelnemers. Verschillende experts gingen aan de hand van zes thema’s met elkaar in gesprek over hun visie op het hoger onderwijs ná corona. Theo Bakker heeft het VU onderzoek gepresenteerd binnen het thema ‘Toegankelijkheid van het hoger onderwijs’.

Tijdens het symposium bleek dat andere onderwijsinstellingen soortgelijke studieresultaten zien. Interessante vervolgvragen die opkwamen waren de invloed die corona heeft op middelbare schoolresultaten en de impact daarvan weer op kandidaten voor selectieve opleidingen. Daarnaast is er doorgesproken over mogelijke voordelen van nieuwe vormen van onderwijs. Studenten met een functiebeperking lijken er baat bij te hebben dat het onderwijs voor hen eigenlijk beter toegankelijk is; misschien doordat het is gedigitaliseerd en zij het onderwijsmateriaal op hun eigen tempo kunnen volgen en terugzien.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief