Inholland Amsterdam/Diemen start pilot studentondersteuning

Inholland Amsterdam/Diemen start pilot studentondersteuning

Hogeschool Inholland biedt studenten op vele fronten hulp tijdens hun studieloopbaan. Maar bij wie kunnen zij waarvoor aankloppen? Dat blijkt in de praktijk nog best weleens een lastige opgave te zijn. Niet alleen voor de studenten zelf, maar ook voor partijen binnen het netwerk van studentenondersteuning.

Om daar meer helderheid over te krijgen en de onderlinge samenwerking te versterken, hebben collega’s van Inholland Amsterdam/Diemen een ‘visual’ laten ontwikkelen. Als vervolg hierop wordt dit jaar een pilot gestart waarin alle krachten op het gebied van studentenondersteuning gebundeld worden en nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

Uiteindelijk moet deze pilot leiden tot een leernetwerk met expertise op het gebied van studentenempowerment, waarin alle energie gebundeld is maar ook op elkaar afgestemd. Zo wordt de kernwaarde ‘persoonlijk en dichtbij’ beter geladen en wordt voorkomen dat studenten het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden in plaats van efficiënt begeleid te worden. Voor de studenten komt er als vervolg op deze visual een interactieve routekaart, zodat ook voor hen inzichtelijk is welke ondersteuning ze waar kunnen verwachten.

In een traject van 3, 4 maanden heeft tekenaar Wouter Boog van Jam Visual Thinking in diverse sessies gesprekken gevoerd met uiteenlopende Inholland medewerkers die op de een of andere manier betrokken zijn bij studentondersteuning: SLB’ers, studentendecanen, docenten, teamleiders, coaches, maar ook medewerkers van het Studiekeuze Adviescentrum, studenten in het Studentsuccescentrum, het International Office, enzovoorts. Het was een enorme exercitie om scherp te krijgen wie zich waarmee bezighoudt. De visual maakt voor de betrokkenen inzichtelijk hoe het landschap van ondersteuning eruit ziet. Op deze manier is onderlinge samenwerking en verwijzing sneller mogelijk.

Nu dit hele complex in een visual gevangen is, is de volgende uitdaging om er een interactieve kaart voor de student van te maken, zodat deze ook individueel zijn weg naar de juiste begeleidingsvorm kan vinden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief