Informatica écht een ‘mannending’? Student Julian Putter (UvA) pleit ervoor deze culturele norm in Nederland te doorbreken

Informatica écht een ‘mannending’? Student Julian Putter (UvA) pleit ervoor deze culturele norm in Nederland te doorbreken

Julian Putter (masterstudent Biomedical Sciences aan de UvA) bedacht in het kader van het Professional Skills-vak Policy Making een oplossing voor de relatief lage instroom van vrouwen in de bacheloropleidingen van de Informatiewetenschappen. Volgens Julian heersen er in Nederland sterke culturele normen rondom de keuze voor bepaalde studies. Als we willen dat er meer vrouwen instromen in opleidingen als Informatica en Kunstmatige Intelligentie, dan moeten we deze normen zien te doorbreken. Voor OPeRA beantwoordt Julian een aantal vragen over zijn project. 

Je hebt gekozen voor het onderwerp Diversiteit en Inclusie in het Hoger onderwijs, wat sprak je aan in dit onderwerp? 

Dit onderwerp sprak mij aan omdat ik al langer geïnteresseerd ben in sociale zaken rondom diversiteit en inclusie. Zo wist ik wel dat er een genderongelijkheid was bij het college van Informatics, maar wist ik niet dat er bijvoorbeeld bij informatica maar 11% van alle studenten vrouw is. Voornamelijk na het verder inlezen over het onderwerp zag ik in dat de culturele normen in Nederland sterk bijdragen aan het lage percentage vrouwen in deze sector. Zo ligt het percentage vrouwen in deze sector in Maleisië bijvoorbeeld op 60%. De stigma’s rondom deze sector in Nederland zorgen er dusdanig voor dat veel vrouwen niet voor informatica kiezen, terwijl het wel een sector zou kunnen zijn waar zij geïnteresseerd in zouden kunnen zijn, zonder alle stigma’s.  

Wat is je als eerste opgevallen toen je je in deze casus ging verdiepen? 

Het eerste wat mij opviel was het lage percentage vrouwen binnen Informatica, zoals hierboven genoemd. Daarna had ik niet verwacht dat in veel (niet-westerse) landen juist vrouwen oververtegenwoordigd zijn in deze sector. Het contrast riep bij mij al de vraag op of de onderliggende cultuur in Nederland de oorzaak was voor het lage aandeel vrouwen in de sector. Na een paar onderzoeken te hebben gelezen kwam ik erachter dat Nederlanders eigenlijk al van kleins af aan te horen krijgen dat Informatica meer een mannen-dingetje is dan iets voor vrouwen: het wordt ze met de paplepel ingegoten.  

Welke oplossingen zie je voor je? 

In mijn Policy Proposal stel ik als oplossing voor om vrouwen meer op de voorgrond te plaatsen. Zo creëer je een ander beeld van informatica op de UvA, waar vrouwen in deze sector wel degelijk goed vertegenwoordigd zijn. Vrouwelijke studenten voelen zich dan vertegenwoordigd en hebben mensen waar ze naar op kunnen kijken. Ook op Open Dagen zouden er meer vrouwen betrokken kunnen zijn. Zo zien mogelijk geïnteresseerde vrouwelijke studenten dat het heel normaal is om voor een informatica studie te gaan. Daarbij pleit ik ook voor een soort mentortraject voor vrouwelijke studenten met vrouwen in het veld (professoren of vrouwen uit de industrie die betrokken zijn bij de opleiding). Hierbij kunnen deze studenten terecht met specifieke vragen, zoals het navigeren van een sector waar mannen oververtegenwoordigd zijn, maar ook om een netwerk te bouwen met andere vrouwen. Hierin kunnen ervaringen en connecties uitgewisseld worden met elkaar. Mijn idee is dat de studenten zich meer ondersteund voelen, waardoor zij meer plezier ervaren en gemotiveerder zijn om hun studies af te maken. Met deze oplossingen verhogen we de inschrijvingspercentages van vrouwen voor zulke studies, maar halen we ook hogere retentie percentages, waardoor er uiteindelijk nóg meer vrouwen afstuderen voor opleidingen binnen deze sector. Uiteindelijk gaan deze oplossingen ook uit van een soort “culture shift”, waarin het beeld van een vrouw in informatica genormaliseerd is. 

Hoe ben je tot deze oplossingen gekomen? 

Ik heb veel onderzoeken gelezen waarin de oorzaken van de verschillen van het aantal aanmeldingen tussen mannen en vrouwen in informatica werden beschreven. Hieruit bleek dat vrouwen, bewust, maar ook vaak onbewust, niet gesteund worden om voor informatica te kiezen. Dit kan komen door hun directe omgeving, zoals familie, vrienden of docenten op basis- en middelbare school, maar ook door de media. Denk bijvoorbeeld aan films of series, waar toch vaak een stereotyperende “IT-guy” alles met een computer doet, in plaats van een vrouw. Omdat universiteiten vaak aan de voorhoede van verandering staan, is het nodig om het aantal vrouwen in de College of Informatics te verhogen, om zo ook die culture shift te bewerkstelligen.  

Waarom is dit probleem zo lastig om op te lossen? En wat moet er volgens jou echt anders om nu wel succes te boeken? 

Dit probleem is erg lastig op te lossen, omdat vrouwen van jongs af aan wordt aangeleerd dat de informatica een sector voor mannen is, en niet voor vrouwen. De universiteit heeft hierop maar beperkt invloed omdat ze niet bij elke basis- en middelbare school langs kan gaan om systematisch te laten zien dat dit niet zo is. Hierdoor zal het bij elke beoogde oplossing jaren duren voordat er gendergelijkheid is in deze sector. Des te eerder de universiteit begint met het laten zien van een ander beeld – een beeld met meer vrouwen in de informaticasector - des te eerder de maatschappij volgt in het veranderen van het denkbeeld over deze sector. En dus hoe eerder policies om deze gendergelijkheid te realiseren niet meer nodig zullen zijn.  

Welke boodschap zou je over dit onderwerp willen meegeven aan de UvA en aan middelbare scholen? 

Ik zou graag willen meegeven dat diversiteit en inclusiviteit nooit een gegeven zijn in een ongelijke samenleving en dat, waar nodig, er actief gewerkt moet worden aan om diversiteit en inclusiviteit te realiseren. Stigma’s in de maatschappij weerhouden mensen ervan om hun dromen te achtervolgen, ook op academisch gebied. Het is aan de nieuwe (toekomstige) generaties om deze stigma’s te doorbreken. Dat begint vaak op middelbare scholen & universiteiten. 

Reactie Dr. Rob Belleman – Onderwijsdirecteur College of Informatics 

Julian bevestigt de bevindingen van ons eigen onderzoek. Het beeld dat vrouwen in de media en vooral tijdens hun middelbare schooltijd krijgen, is geworteld in diepgaande culturele normen die moeilijk te veranderen zijn. De door Julian voorgestelde oplossingen zijn waardevol en praktisch. Het naar voren brengen van vrouwelijke rolmodellen in zowel het academische als professionele veld kan een krachtige impact hebben. Gelukkig hebben we binnen het Instituut voor Informatica de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet door meer vrouwelijke onderzoekers aan te nemen.

Julian’s bijdrage aan dit belangrijke onderwerp is een waardevolle inspiratiebron. Ik wil een oproep doen aan de media, middelbare scholen en andere onderwijsinstellingen om samen met ons te werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie. Het begint met het uitdagen van vooroordelen en het bieden van gelijke kansen aan alle studenten, ongeacht hun gender. Ik hoop dat we gezamenlijk de stappen kunnen zetten om een gelijkwaardiger toekomst te realiseren voor iedereen in de informatica. 

Achtergrondinformatie

De policy proposal van Julian Putter is geschreven in het kader van het vak Professional Skills – Policy making. Bij dit vak kunnen studenten kiezen uit een aantal van tevoren geselecteerde casussen. 

Professional Skills is een leerlijn die bestaat uit 14 vakken die toegankelijk zijn voor alle FNWI masterstudenten. De vakken zijn gericht op academische en professionele vaardigheden en kennis die zinvol is voor een vervolgcarrière zowel binnen als buiten de wetenschap.  

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief