HvA Tune In een groot succes

HvA Tune In een groot succes

Met spanning, blijdschap en een hoop enthousiasme hebben 70 nieuwe HvA-studenten deelgenomen aan de pilot Tune In. Deze groep eerstegeneratiestudenten kreeg op 19, 20 en 21 augustus een zogeheten snelcursus hbo om kennis te maken met de HvA en het studentenleven. Het driedaagse programma is bedoeld om deze studenten, waarvan de ouders of verzorgers niet hebben gestudeerd in het hoger onderwijs, te helpen aan een goede studiestart. Met peer-to-peerbegeleiding, trainingen en workshops was er bij de HvA-locatie de Amstelcampus genoeg te beleven.  

Tune In
Tijdens Tune In maakten aankomende eerstejaarsstudenten op een laagdrempelige manier kennis met het hbo. Ze kregen bijvoorbeeld begeleiding van een ouderejaarsstudent oftewel studentcoach en werkten samen met studiegenoten om te ontsnappen uit een heuse escape room. De inhoud van het programma stond in het teken van verschillende thema’s, zoals studieplanning, lezen, samenwerken en netwerken. Door middel van workshops, peercoaching en verschillende activiteiten, werkten studenten aan hun hbo-vaardigheden, zoals zelfreflectie, samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen.  

Jasper van Polen (21) vond het programma na de eerste dag al geslaagd. “Ik had verwacht dat er meer kritiek zou zijn op de studenten, maar het is juist een heel vrije omgeving. Ik hoorde vaak van anderen dat een hbo-studie heel moeilijk is.” Veel deelnemers waren enthousiast en voelden zich na afloop van Tune In zelfverzekerder om te beginnen aan hun studie”, aldus Jasper tegenover het Parool. Bekijk de aftermoviewww.hva.nl/tune-in. 

Onderzoek  
Eerstejaarsstudenten weten vaak niet wat er van hen wordt verwacht op het hbo. Om deze obstakels en andere obstakels weg te nemen, is Tune In ontwikkeld. Het programma is ook opgezet om onderzoek te doen naar eerstegeneratiestudenten. Via metingen onder de deelnemers en tijdens de terugkomdag begin oktober, zal onderzocht worden of de studenten meer ‘academic capital’ hebben ontwikkeld. Academic capital omvat de kennis, vaardigheden en contacten die ze helpen om hun weg te vinden in het hoger onderwijs. 

Meerwaarde 
De groep eerstegeneratiestudenten op het hbo wordt geschat op zo’n 40 procent. Uit onderzoek blijkt dat deze groep veel vaker tegen obstakels aanloopt in het studieproces, waardoor uitvalpercentage onder deze studenten in het eerste jaar doorgaans hoger is dan bij studenten, waarvan de ouders wel in het hoger onderwijs hebben gestudeerd. 

Vervolg
“Er is een enorme diversiteit aan studenten,” zegt Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Daar moet ook op een diverse manier op geanticipeerd worden. Zoals met het driedaagse programma Tune In.” Het gaat nu nog om een pilot die in oktober wordt geëvalueerd, maar De Jong is al enthousiast. “Ik wil heel graag dat dit volgend jaar verbreed wordt herhaald.” 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief