HvA techniek en technasium, een duurzame samenwerking

HvA techniek en technasium, een duurzame samenwerking

Sinds 2015 werken de techniekopleidingen van de HVA en de technasiumscholen in de regio samen om de aansluiting van leerlingen naar het hbo-techniekonderwijs te verbeteren. Er is in de loop van de jaren gezocht naar manier van samenwerken die voor beide partijen meerwaarde heeft en praktisch is om te realiseren. Het samenwerkingsprogramma is in de loop van de jaren regelmatig bijgesteld en aangepast om aan wederzijdse veranderde inzichten en wensen te kunnen blijven voldoen. Jaarlijks komen docenten van de HvA en docenten van de scholen bij elkaar om af te stemmen en fine te tunen. Dé manier om een langdurige en stabiele samenwerking technasium- HBO te realiseren. Daarbij zijn overeenkomsten in beider onderwijsconcepten een belangrijke schakel voor succes. Zowel bij het technasium als bij de techniekopleidingen staat het opdrachtgeverschap van bedrijven en het toekomstgericht ontwerpen van studenten en leerlingen centraal.

In de beginjaren van de samenwerking werden docenten ingeschakeld voor inhoudelijke begeleiding van groepjes leerlingen bij hun meesterproef (het eindproject dat alle technasiumleerlingen moeten uitvoeren). In de loop van de jaren werden bij de samenwerking steeds meer studenten ingeschakeld. Dat werkt voor de leerlingen drempelverlagend en er is wederzijdse herkenning van aanpak en de manier van communiceren. Veel van de inhoudelijke kennis die docenten inbrachten bleek ‘te hoog over’.

Anno 2024 kunnen de technasiumleerlingen onder andere terecht voor een masterclass bij de opleiding toegepaste wiskunde. Daarin gaat het over vragen als welke data heb je nu precies nodig hebt als je onderzoek doet? Hoe verzamel je die? En op welke manier kun je met visualisaties beter inzicht krijgen en geven in je data?

De HvA opleiding engineering voert samen met technasiumklassen volledig parallel aan het eigen onderwijsprojecten uit. Samen met leerlingen van het Ir. Lelylyceum gaven studenten in opdracht van KLM Maintance bijvoorbeeld adviezen voor het ontwerp van de hangar van de toekomst. Hierbij waren energiebesparing, circulariteit t.a.v. materiaalgebruik en afvalstromen en een nieuwe logistiek in de hal de ontwerpvoorwaarden. De resultaten waren zeer verrassend en bruikbaar. In zo’n ‘parallelproject’ bezoeken studenten en leerlingen samen de bedrijven, bespreken ze samen de plannen van aanpak en de voortgang en ze zijn betrokken bij elkaars beoordeling. In de loop der tijd is deze formule ook met een aantal andere grote bedrijven, overheidsinstanties en technasiumscholen uitgevoerd.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief