HvA onderzoekt financieel welzijn studenten bijna de helft ervaart geldzorgen

HvA onderzoekt financieel welzijn studenten bijna de helft ervaart geldzorgen

Financiële zorgen is een thema dat maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt. De inflatie, toenemende kosten in vaste lasten en oplopende studieschulden leiden ook tot toenemende geldzorgen onder jongeren. Dit geldt ook voor HvA-studenten, zo bleek uit een Welzijnsmonitor in 2022: grofweg vier van de tien studenten gaven aan negatieve stress te ervaren door hun financiële situatie. Om hier meer over te weten te komen en gerichte interventies in te kunnen zetten, voerden Institutional Research en het lectoraat Armoede Interventies van de HvA in het najaar van 2023 een onderzoek uit naar het financieel welzijn van de HvA-student.  

1040 studentengaven in een enquête aan hoe zij er feitelijk financieel voor staan, of ze dat als probleem zien en of ze geneigd zijn daar hulp bij te zoeken, binnen of buiten de HvA. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek: 

  • Veel studenten ontvangen financiële steun uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in geval van nood.  
  • Bijna de helft van de deelnemende studenten maakt zich vaak tot heel vaak zorgen over geld, wat zij vaak ervaren als een negatieve invloed op hun privéleven en regelmatig ook op hun studie.  
  • Studenten zouden meer aandacht voor de hulpmogelijkheden binnen de HvA waarderen. 

De resultaten van het onderzoek bestendigen de interventies die de HvA al aan het uitvoeren was. De HvA draagt als instelling op drie manieren bij aan het beperken van financiële zorgen bij studenten: 

Creëren van bewustwording en zorgen voor tijdige signalering van de problematiek: onderwijsprofessionals zijn zich er niet altijd van bewust dat er studenten zijn die beperkt worden door financiële problemen. Zij hebben bijvoorbeeld geen financieel vangnet en/of financiële steun van anderen, moeten veel werken naast de studie en/of hebben te maken met betalingsachterstanden. Dit soort problemen kunnen op verschillende plekken binnen de HvA gesignaleerd worden: bijvoorbeeld (indirect) in de klas, bij de betaling van het collegegeld of bij de studentendecanen. Het onderzoeksrapport wordt de komende periode gebruikt om de bewustwording omtrent financiële kansengelijkheid bij medewerkers verder te vergroten. 

Informatievoorziening: er zijn verschillende manieren waarop de HvA studenten met financiële problemen ondersteuning biedt. Deze zijn echter niet altijd even makkelijk vindbaar. Daarom zet de HvA zich in om de informatievoorziening over hulp bij geldzorgen bekender en toegankelijker te maken. Sinds het najaar van 2023 worden er tijdens open dagen en het zomerbrugprogramma Tune In als pilot voorlichtingen gegeven over geldzaken en het hbo. Daarnaast is er op de online platforms voor (aankomende) studenten en medewerkers meer aandacht voor financiële hulp en is de informatie verbeterd. 

Kansengelijkheid bevorderen: de HvA bekijkt welke specifieke financiële belemmeringen studenten ervaren en probeert deze zoveel mogelijk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een studiereis.

Het Parool publiceerde naar aanleiding van dit onderzoek het volgende artikel. 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief