HvA doet experimenteel onderzoek naar impact van overbruggingsprogramma Tune In

HvA doet experimenteel onderzoek naar impact van overbruggingsprogramma Tune In

De afgelopen 5 jaar organiseerde de HvA Tune In: een overbruggingsprogramma voor studenten die de eersten in hun familie zijn die naar het hoger onderwijs gaan (eerstegeneratiestudenten). De evaluaties waren telkens positief, maar het was nog niet bekend of het programma ook daadwerkelijk bijdroeg aan een goede overgang en hoe dit zich verhield tot waar studenten in de eerste 100 dagen tegen aan lopen.

Dit jaar wordt dit experimenteel onderzocht door Lieve de Coninck van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen en associate lector Izaak Dekker in samenwerking met Tieme Janssen (Vrije Universiteit Amsterdam), Sanne van Herpen (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Felicitas Biwer en Niklas Wenzel (Universiteit Maastricht).

Studenten werden deze zomer willekeurig ingedeeld in twee verschillende programma’s. Binnen programma 1 kregen de studenten workshops die specifiek gericht waren op eerstegeneratiestudenten, en in programma 2 kregen ze workshops aangeboden die alle studenten kunnen helpen bij een goede start (doelen stellen, mindset, effectieve studietechnieken). Een derde groep nam aan geen van beide programma’s deel. Alle drie de groepen werden voor en achteraf gemeten op motivatie en overtuigingen en worden dit jaar gevolgd om te kunnen testen wat de impact van de programma’s op behaalde studiepunten en inschrijfstatus is. Aanvullend wordt per groep een kleiner deel van de studenten kwalitatief gevolgd om na te gaan welke rol Tune In heeft in relatie de eerste 100 dagen. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer van 2024 verwacht.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief