Hoe ‘inclusief’ is het onderwijs aan de hogeschool of universiteit?

Hoe ‘inclusief’ is het onderwijs aan de hogeschool of universiteit?

In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat er, in tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs, geen apart ‘speciaal onderwijs’ voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag. Er is geen specifieke wet zoals de ‘Wet Passend Onderwijs’ die geldt in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het ontbreekt aan beleidsmaatregelen zoals een ‘speciale routekaart’ of ‘werkagenda inclusief onderwijs’. Daardoor zijn hogescholen en universiteiten per definitie inclusief: studenten met en zonder beperking volgen hun opleiding samen. Maar in hoeverre staat dit gelijk aan inclusief onderwijs?

De rapportage van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ‘Staat van Inclusief Onderwijs’ geeft een jaarlijks beeld over de vooruitgang van inclusief onderwijs in het hbo en wo. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstige stappen. De eerste editie verscheen in 2022, waarmee eveneens de acht elementen, een ‘kapstok’ voor inclusief onderwijs werden geïntroduceerd. De editie van 2023 is een uitbreiding op de rapportage uit 2022, met integratie van bestaand en nieuw onderzoek.

Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog steeds uitdagingen. Er is toenemende stress en prestatiedruk onder studenten. Studenten met minder zichtbare hulpvragen, zoals psychische problemen, geven aan niet altijd tevreden te zijn met de geboden hulp of weten waar ze deze hulp kunnen vinden. Hogescholen en universiteiten die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend, worstelen met de vertaalslag naar de praktijk. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle gebouwen rolstoeltoegankelijk en geven sommige docenten aan handvaten te missen om bij te dragen aan inclusief onderwijs. Ook ervaren studenten met een beperking continu belemmeringen ervaren in de overgang van havo/vwo en mbo naar het hoger onderwijs en ervaren zelfs nooit géén belemmeringen.

Lees hier verder het rapport

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief