Het beste onderwijsonderzoek van 2022

Het beste onderwijsonderzoek van 2022

Leraren in opleiding ervaren ongemak en weerstand als het gaat om diversiteit. Sabine Severiens van het tijdschrift Didactief selecteert het beste onderzoek van het afgelopen jaar, en vraagt aandacht voor precies dit onderwerp.

Diversiteit staat hoog op de agenda binnen veel scholen en ook maatschappelijk gezien is het een hot topic. De Onderwijsinspectie concludeert al jaren dat leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en/of een relatief lage sociaal-economische status een minder gunstige schoolloopbaan hebben in vergelijking met hun leeftijdgenoten. Leraren die goed worden voorbereid op divers samengestelde klassen, kunnen deze kansenongelijkheid helpen verkleinen. Toch is er weinig aandacht in het kansenbeleid voor de rol van lerarenopleidingen. Twee grote reviews geven praktische handvaten aan lerarenopleidingen die hun studenten willen voorbereiden op het lesgeven in divers samengestelde klassen.

Lees hier meer

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief