Handreiking aansluiting op het hoger onderwijs

Handreiking aansluiting op het hoger onderwijs

Goede aansluiting tussen onderwijssectoren is een uitdaging. Dit komt doordat overgangen tussen onderwijssectoren formeel buiten de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen vallen. Onderwijsinstellingen hebben vaak alleen zicht op hun eigen processen; wanneer de student een instelling binnenkomt of verlaat. De overgang tussen onderwijssectoren is dus een kwetsbare periode voor jongeren. Effectieve netwerksamenwerkingen tussen onderwijssectoren kunnen helpen deze overgang te verbeteren en zijn daarom van groot belang voor een goede aansluiting.

In opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) van het NRO is er een set producten ontwikkeld voor het verbeteren van netwerksamenwerkingen tussen onderwijssectoren om de aansluiting te verbeteren. Het beoogt een conceptueel en tegelijkertijd praktisch instrument te bieden dat onderwijspartners kunnen benutten bij samenwerken over de grenzen van de eigen onderwijsinstelling. Alle producten zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, managers, projectleiders, docenten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij vraagstukken rondom de aansluiting op en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Infographic
De infographic geeft in een oogopslag de bevindingen en aanbevelingen weer. De samenvatting beslaat 1 A4, waardoor het een goed overzicht geeft van de belangrijkste punten per domein als de samenhang tussen de domeinen . De infographic kan ook gebruikt worden als praatplaat en voor presentaties over netwerksamenwerkingen op het gebied van aansluiting.


Meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief