Gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur over onderwijs met voordeleraar.nl

Gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur over onderwijs met voordeleraar.nl

Wist je dat je gratis toegang hebt tot ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijs? Iedereen in het po, vo of mbo kan kosteloos tot 1 november 2026 gebruik maken van EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Een unieke kans om je lespraktijk te versterken!

Over deze dienst
Aanleiding voor deze dienst is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties.

Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro’s om een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB de nationale bibliotheek, in 2019 de handen ineen geslagen en toegang tot EBSCO Education Source georganiseerd.

​”In 2019 begonnen we met een pilotfase om te toetsen of we een oplossing te pakken hadden. Anno oktober 2022 zijn er meer dan 15.000 aanmeldingen, daaruit blijkt dat er vraag is naar toegang tot wetenschappelijke publicaties.” Astrid van Wesenbeeck, Adviseur Open Science & Wetenschap voor Iedereen bij de KB, de nationale bibliotheek.

​Lees hier meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief