Gratis huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit minimagezinnen

Gratis huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit minimagezinnen

Het Student Impact Centre van de UvA ondersteunt studenteninitiatieven die zich richten op het tackelen van maatschappelijke problematiek. Een van de initiatieven is het door studentenstichting Diversity Talks opgezette project StudieHub. De StudieHub heeft als doel gratis huiswerkbegeleiding te geven aan bovenbouw leerlingen uit minima-gezinnen. Het afgelopen jaar zijn zo’n 80 leerlingen geholpen en het slagingspercentage van deze leerlingen was 95%. Zo draagt de StudieHub bij aan meer kansengelijkheid in het onderwijs.

De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door bètastudenten van de FNWI (Faculteit Natuur, Wiskunde en Informatica) en alfastudenten van andere faculteiten. Samen helpen zij de leerlingen met hun exacte en alfavakken. Naast de huiswerkbegeleiding zelf dragen de studenten ook bij aan een vroege introductie van de leerlingen met het hoger onderwijs: de leerlingen worden omringd door studentrolmodellen en zij kunnen vragen stellen aan de studenten waardoor ze een inkijk krijgen in de studies en levens van de studenten.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats in Amsterdam-Oost bij Cybersoek op het Timorplein. De leerlingen hebben de mogelijkheid om drie dagen in de week zichzelf in te roosteren en langs te komen om buiten school en thuis op een rustige locatie met de nodige voorzieningen ‘ongedwongen’ onderwijs te volgen. Zo werken de veelal eerstegeneratieleerlingen (zij die de eerste in de familie zijn die gaan studeren) aan hun zelfredzaamheid, het opstellen van (leer-)doelen, zelfstandig leren en in teamverband werken.

Het afgelopen jaar heeft StudieHub conform de coronamaatregelen de activiteiten digitaal en op locatie verzorgd. In deze periode hebben de studenten in samenwerking met zes omringende middelbare scholen zo’n 80 verschillende leerlingen geholpen met huiswerkbegeleiding. Er zijn meer dan 15 studenten betrokken geweest bij de begeleiding en de individuele leerlingen hebben gezamenlijk zo’n 180 uur aan huiswerkbegeleiding per week gehad bij StudieHub. Het slagingspercentage van de deelnemende leerlingen was afgelopen jaar 95%.

Momenteel heeft StudieHub een overschot aan zowel gemotiveerde studenten als leerlingen, maar een tekort aan ruimte om in de behoefte te kunnen voorzien. Daarom zijn er ambities om een tweede StudieHub te openen. Hiervoor is de UvA momenteel in gesprek met verschillende stadsdelen en maatschappelijke partners om te zoeken naar de meest gunstige locatie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief