Gevraagd: nieuw lid voor ambtelijk overleg van OPeRA

Gevraagd: nieuw lid voor ambtelijk overleg van OPeRA

OPeRA zoekt één nieuw lid uit het voortgezet onderwijs voor het ambtelijk overleg: een sleutelfiguur op het gebied van aansluiting, bijvoorbeeld een decaan, beleidsmedewerker of coördinator.

Het ambtelijk overleg denkt mee over de concretisering van de koers: bijvoorbeeld uitwerking van thema’s, invulling van bijeenkomsten en good practices die gedeeld kunnen worden.

Wat wordt er gevraagd?

  • Betrokkenheid bij regionale samenwerking, bereidheid zich actief voor de ambitie van OPeRA in te zetten (concreet in tijdsbesteding: 6 maal per jaar een vergadering van een uur, en facultatief: deelname aan de OPeRA-bijeenkomsten).
  • Affiniteit met thema’s op het gebied van aansluiting (o.a. LOB, curriculumontwikkeling, kansengelijkheid e.d.) en mee willen denken over het verder brengen hiervan.
  • Deelname is op vrijwillige basis: je levert in samenwerking met partners binnen het netwerk een bijdrage aan het verbeteren van de aansluiting voor leerlingen en studenten.

Geïnteresseerd of vragen?
Stuur een e-mail aan de projectmanager van OPeRA: Anneke Smorenburg a.smorenburg@vu.nl

Achtergrondinformatie:

OPeRA-partners
Onderwijspartners Regio Amsterdam en omstreken (OPeRA) is een overkoepelend netwerk voor voortgezet onderwijs – hoger onderwijs (vo-ho) aansluiting. Het is een samenwerking tussen vier ho-instellingen (UvA, VU, HvA, Inholland), 108 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland en Flevoland, bestaande netwerken (Bètapartners, Pre-University College) en het nieuw op te richten docentennetwerk Taal-, Maatschappij- en Cultuurpartners.

Ambitie
OPeRA heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan: het vergroten van het studiesucces van leerlingen en studenten, verbeteren van de aansluiting tussen vo en ho en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zelf.

Activiteiten
Om deze ambitie te realiseren organiseert OPeRA conferenties, netwerkbijeenkomsten en webinars. Daarnaast formeert OPeRA werkgroepen met experts uit verschillende sectoren die adviezen geven over relevante onderwijskundige thema’s. Tevens onderhoudt OPeRA een website (https://opera-educatie.nl) met daarop actualiteiten, good practices en een gezamenlijke agenda met activiteiten op het gebied van aansluiting van aanbieders in de regio (‘een loket’ functie). Drie maal per jaar verspreidt OPeRA een nieuwsbrief met daarin good practices en nieuws van de partners uit het netwerk op het gebied van aansluiting en studiesucces. Tot slot brengt OPeRA het aanbod van aanbieders in de regio samen en verbindt initiatieven waar mogelijk.

Doelgroep
OPeRA richt zich met deze activiteiten primair op de doelgroep bestuurders, leidinggevenden (In het ho: onderwijs- en opleidingsdirecteuren, bachelor-directeuren. In het vo: rectoren en schooldirecteuren), beleidsmedewerkers, decanen, studieadviseurs en andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting. De doelgroepen leerlingen en docenten worden binnen de OPeRA-koepel respectievelijk bediend door de onderliggende netwerken: Pre-University College, Bètapartners en het nieuw op te richten Taal-, Maatschappij- en Cultuurpartners.

Organisatie
Het OPeRA-netwerk heeft drie schakels:

  • Bestuurlijk overleg: bestaande uit bestuurders van de ho-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Het bestuurlijk overleg zet de hoofdlijnen uit.
  • Regiegroep: bestaande uit leidinggevenden uit vo en ho (o.a. rectoren en directeuren). De regiegroep treedt op als linking-pin van OPeRA, zij vertalen de hoofdlijnen naar de inhoudelijke koers.
  • Ambtelijk overleg: bestaande uit beleidsmedewerkers of andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting uit vo en ho. De leden denken mee over de concretisering van de koers: bijvoorbeeld uitwerking van thema’s, invulling van bijeenkomsten en good practices die gedeeld kunnen worden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief