Fysiek én online sparren over specifieke inclusiethema’s

Fysiek én online sparren over specifieke inclusiethema’s

Onderwijsprofessionals en studenten kunnen elkaar inspireren met uitwisseling van ervaringen, goede praktijken en knelpunten. ECIO ondersteunt daarbij met het faciliteren van netwerken en verschillende online communities waar je te allen tijde kan sparren met gelijkgestemden. De mogelijkheden zetten we hieronder uiteen.

Toegankelijk Toetsen en Examineren
Heb je vragen over flexibele toetsing en examinering? Sluit dan ook aan bij het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren voor professionalisering, bewustwording, uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders.

Word lid van de online community
Meld je aan voor de mailinglijst van het netwerk

Fysieke toegankelijkheid
Fysieke toegankelijkheid is niet alleen van belang voor studenten die rolstoelafhankelijk zijn. Ook studenten met een visuele of auditieve beperking, psychische beperkingen, autisme of ADHD zijn hierbij gebaat. Wil jij ook ervaringen en best practices delen en kennis opdoen via experts?

Word lid van de online community
Meld je aan voor de mailinglijst van het netwerk

Digitale toegankelijkheid
Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Het netwerk Digitale toegankelijkheid staat voor krachtenbundeling en het samen optrekken bij het realiseren van duurzame oplossingen.

Word lid van de online community
Meld je aan voor de mailinglijst van het netwerk

Studentenwelzijn
Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Vind niet opnieuw het wiel uit.

Word lid van de online community hoger onderwijs
Meld je aan voor de mailinglijst van het netwerk

Jonge Mantelzorgers
De thematiek rondom studerende jonge mantelzorgers is groot en complex. Wat is de rol van onderwijsprofessionals, wat zijn hun behoeftes? Met het Expertiselab Jonge Mantelzorgers streven we naar een optimaal studieklimaat voor jonge mantelzorgers. Dit doen we met professionals uit het onderwijs, de zorg en de overheid. ECIO trekt hierbij samen op met MantelzorgNL.

Word lid van de online community
Meld je aan voor de mailinglijst van het netwerk

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Draag als onderwijsinstelling bij aan een inclusieve overstap van opleiding naar werk. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor professionals uit zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Met sprekers vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt delen en bespreken we goede praktijkvoorbeelden, ervaringen en knelpunten en gaan we in op landelijke en regionale aanpakken.

Meld je aan voor de mailinglijst voor de bijeenkomsten

Samen werken aan implementatie en borging VN-verdrag
Wil je aan de slag met het inclusiever maken van je onderwijsinstelling? Teken dan de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; een verklaring met een gezamenlijke ambitie, doelen en procesafspraken. Lees meer over wat de intentieverklaring VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen en hoe ECIO je daarbij ondersteunt.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief