Focus op studentenwelzijn bij Hogeschool Inholland met campagne #jebeginthier

Focus op studentenwelzijn bij Hogeschool Inholland met campagne #jebeginthier

Bij de OPeRA-netwerkbijeenkomst in januari 2022 stond onder meer het thema veerkracht centraal, omdat dit een belangrijke schakel is in de keten van studentenwelzijn. Bij Hogeschool Inholland is een publiciteitscampagne ingezet om studenten hiervan meer bewust te maken én ze de weg te wijzen naar het diverse aanbod binnen de instelling op het gebied van sociale cohesie en begeleiding: van peer coaching door studentenbuddy’s tot faalangsttraining, van samen studeren tot het inroepen van hulp via de studentendecaan.

Sterk, veerkrachtig en optimistisch in het leven staan. Dit is belangrijk voor studenten om hun studietijd goed door te komen. Eind april 2022 is bij Hogeschool Inholland de nieuwe campagne #jebeginthier gestart, waarmee het belangrijke thema ‘(veer)kracht’ onder de aandacht van studenten en medewerkers gebracht wordt. Samen met studenten vergroot de hogeschool de zichtbaarheid van het aanbod op het gebied van studentenwelzijn. Doel is vooral om het gebruik van het al bestaande aanbod te vergroten door de informatievoorziening erover te verbeteren en te intensiveren. 

Marije Deutekom, lid College van Bestuur: “Het welzijn van onze studenten staat onder druk en dit is door corona nog eens versterkt. Er zijn ontzettend veel inspanningen en initiatieven binnen de hogeschool om onze studenten te helpen en te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Studenten zijn zich echter niet altijd bewust van dit aanbod en kunnen het niet altijd vinden. Dé aanleiding om hier op brede schaal aandacht aan te besteden.”

In samenwerking met studenten en onder andere het Studentsucces Centrum, decanaat en de onderzoekslijn Studiesucces is de campagne #jebeginthier ontwikkeld met een focus op positiviteit en veerkracht, zonder aan de hulpvraag voorbij te gaan. Met authentieke verhalen en concrete voorbeelden wordt de boodschap van de campagne bij de studenten geïntroduceerd: ‘Een beter welzijn en persoonlijke ontwikkeling beginnen hier #jebeginthier’ Studeren is immers veel meer dan alleen ‘school’.

Nieuwsgierig naar de campagne? Neem dan een kijkje op www.jebeginthier.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief