Factsheet rapport werkgroep ‘Taal in de aansluiting vo-ho’

Factsheet rapport werkgroep ‘Taal in de aansluiting vo-ho’

Er is een groeiend aantal leerlingen en studenten voor wie taal een struikelblok kan zijn, waardoor studiesucces in het geding kan komen. Dit is niet een probleem dat alleen door de docent Nederlands dient te worden aangepakt. Juist een gedegen, teambrede aanpak is de sleutel tot succes. Taal wordt immers in alle vakken gebruikt. Vanwege het belang van taal voor school- en studiesucces in het hele onderwijs heeft OPeRA een werkgroep ingesteld om de aansluiting tussen voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) te bekijken op het gebied van taalvaardigheden en taalontwikkelend lesgeven (ofwel studenten in een doorgaande leerlijn opleiden naar het beoogde niveau).

In november 2020 bracht de werkgroep een rapport uit met hun bevindingen. Inmiddels zijn de opbrengsten van de werkgroep ook beschikbaar in de vorm van een factsheet!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief