Expertisepunt LOB mag nog vijf jaar door

Expertisepunt LOB mag nog vijf jaar door

Het project Expertisepunt LOB, een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen en gesubsidieerd door het ministerie van OCW, is per 1 november jl. verlengd met nog eens vijf jaar. Het Expertisepunt opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van loopbaanontwikkeling en begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit informatie over LOB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over o.a. de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering, over het inzetten en de meerwaarde van een goed LOB-programma en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho).

In de komende projectperiode zet het Expertisepunt LOB verder in op de versterking van LOB binnen het onderwijs. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. doorlopende leerlijnen vo-mbo-ho, professionalisering, LOB binnen de lerarenopleiding, de rol van de praktijkgerichte component binnen havo en vwo, kansrijk opleiden, LOB op de overgangen vo-mbo-ho, LOB als onderdeel van het curriculumbijstellingstraject en maatwerkdiploma’s en flexibilisering binnen de verschillende onderwijssectoren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief