Evaluatie

Hartelijk dank voor uw deelname aan de OPeRA netwerkbijeenkomst ‘Leerling- en studentenwelzijn’ op 20 januari 2022! Wij zouden u graag willen uitnodigen deze bijeenkomst te evalueren middels deze vragenlijst. Het invullen is anoniem en kost ongeveer 2 minuten. Alvast bedankt voor het invullen!

1. Welke cijfer geeft u dit webinar inhoudelijk? *