Ervaringen pilot ‘Recht op Maatwerk’ gebundeld in online magazine

Ervaringen pilot ‘Recht op Maatwerk’ gebundeld in online magazine

De pilot ‘Recht op Maatwerk’ komt voort uit de wens van steeds meer middelbare scholen om hun leerlingen onderwijs op maat te bieden, dat aansluit bij hun specifieke behoeften en talenten. Met de pilot wilden initiatiefnemers VO-raad, OCW en LAKS onderwijs op maat stimuleren en verkennen hoe een ‘recht op maatwerk’ in de praktijk kan worden vormgegeven, wat het leerlingen oplevert en waar scholen en leerlingen nog tegenaan lopen. Alle ervaringen, opbrengsten en tips van de deelnemende scholen zijn nu gebundeld in een online magazine.

Meer lezen
Dit is gemonitord voor de 30 deelnemende scholen, die binnen de pilot ervaring opdeden met verschillende vormen van maatwerk.
Leerlingen konden op deze scholen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau volgen, extra vakken volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken volgen op een vervolgopleiding.

De pilot ‘Recht op Maatwerk’ krijgt mogelijk ook in 2020 een vervolg. Scholen die interesse hebben in dit vervolg, kunnen dat laten weten via maatwerk@vo-raad.nl.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief