Een vliegende start voor eerstegeneratiestudenten op de Hogeschool van Amsterdam

Een vliegende start voor eerstegeneratiestudenten op de Hogeschool van Amsterdam

Tune In is een 3-daags zomerbrugprogramma om eerstegeneratiestudenten op de HvA een sterke studiestart te geven. Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is initiatiefnemer van Tune In. Tune In kreeg veel positieve aandacht in de media, maar wat vertellen de onderzoeksresultaten ons?

Afgelopen zomer verwelkomde HvA Tune In zo’n 70 studenten. Nog voor de start van het academisch jaar kwamen studenten vanuit 26 opleidingen samen om een vliegende start te maken op de HvA. Tune In, een HvA-breed empowermentprogramma om eerstegeneratiestudenten in hun kracht te zetten, is erop gericht om deze studenten op weg te helpen in het hbo, opdat hun kansen op studiesucces toenemen. Onder begeleiding van enthousiaste studentcoaches namen deze ‘pionierstudenten’ deel aan tal van workshops die studenten helpen het hbo soepeler te navigeren, zoals ‘Wat verwacht het hbo van mij?’ of de workshop ‘Effectief hulp- & informatie zoeken’.

Waarom Tune In?

Onderzoek van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen over de overstap naar het hbo laat zien dat met name de groep eerstegeneratiestudenten zich minder goed voorbereid voelt op het hbo. Eerstegeneratiestudenten geven aan dat zij achteraf meer ondersteuning en informatie hadden gewild in hun studieloopbaan, omdat in hun directe omgeving minder hulpbronnen aanwezig waren. Tune In helpt studenten om meer zogeheten ‘academisch kapitaal’ te verwerven. Dit betreft onder meer de kennis van de manier van werken in het hoger onderwijs, en de mogelijkheid om hulpbronnen te identificeren en benutten ten bate van de eigen schoolloopbaan.

Resultaten

Alle deelnemende studenten vulden voorafgaand aan en na afloop van Tune In een vragenlijst in. Daarnaast zijn zij door middel van focusgroepen geïnterviewd over hun ervaringen bij de terugkomdag in oktober. Alle studenten waren heel positief over het programma. Studenten noemen daarbij ook de inspirerende ervaringsverhalen en storytelling van de studentcoaches, alumni, ouderejaars studenten en andere rolmodellen binnen de HvA en daarbuiten. Zij geven aan dat hun deelname aan Tune In maakte dat zij zich makkelijk thuisvoelen op de HvA, dat ze beter begrijpen wat er van studenten wordt verwacht op het hbo en dat ze dankzij Tune In beter zicht hebben op de meest geschikte aanpak van hun studie. Ze ervaren daardoor dat ze echt een streepje voor hebben:

De voor- en nameting laten zien dat een meerderheid van de deelnemende studenten  een toename ervaart in academisch kapitaal als gevolg van deelname aan HvA Tune In. Ze hebben meer kennis gekregen van het hbo en de beschikbare hulpbronnen en ze weten beter hoe zij die hulpbronnen kunnen benutten. Studenten geven aan zich met name bewust te zijn geworden van het belang om zelf initiatief te nemen en ergens op af te stappen. En het bleef niet bij kennis: meerdere studenten vertelden op de terugkomdag in oktober hoe zij die inmiddels ook in de praktijk hadden gebracht.

“Alle informatie die ik kreeg van de decaan tijdens Tune In heeft mij veel vertrouwen gegeven. Na het college van de decaan ben ik gewoon op hem afgestapt, dat werd ook steeds benadrukt bij Tune In, wees pro-actief. Dus toen ik later bij mijn eigen opleiding bij de studentendecaan zat was het eigenlijk wel meteen van: het is vertrouwd, ik kan het hier neerleggen bij een decaan en ik weet nu ook wat me te wachten staat, hoe een decaan wil handelen”.

Voor meer informatie, filmpjes, of foto’s over Tune In, kijk hier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief