Een terug- en vooruitblik op de activiteiten van het Pre-University College

Een terug- en vooruitblik op de activiteiten van het Pre-University College

Natuurlijk is het Pre-University College (PUC) van de VU doorgegaan met het aanbieden van online onderwijs. Leerlingen, docenten uit het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs en studenten zetten zich in om de aansluitingsactiviteiten vorm te geven en uit te voeren. In dit artikel aandacht voor profielkeuze derde klas, een terugblik en een vooruitblik.Profielkeuze derde klas
Vier studenten en de docenten van de school zitten in de Zoom klaar om de leerlingen te ontvangen om een uurtje uit te wisselen over de profielkeuze derde klas. De leerlingen komen binnen. Sommige leerlingen zitten bij elkaar en vol spanning gaan ze aan de slag. De student heet ze welkom en dan gaan ze in breakoutrooms uiteen met één van de studenten, om vervolgens aan het eind gezamenlijk met elkaar hun antwoorden te vergelijken en de verhalen van de studenten te horen. Het doel is namelijk om de leerlingen na te laten denken over hun interesses aan de hand van het thema suiker.

De leerlingen doen zo een eigen onderzoek naar hun profielkeuze. Welke vraag die vanuit de verschillende profielen gesteld is, interesseert mij en kan ik mijn kwaliteiten in kwijt? Het programma is een aanvulling op de trajecten die er op de scholen plaatsvinden. Een reactie van een docent van een school: “Ik hoor van de mentoren positieve feedback. Het liep gesmeerd en voor leerlingen was het een dynamisch geheel wat niet te lang duurde. Ze vonden het een heel goed alternatief voor de echte colleges.” Wil je jouw school hier ook voor opgeven? Stuur dan een e-mail naar schoolbezoek.puc@vu.nl

Terugblik
In het najaar deden 438 leerlingen mee met de masterclasses. Ze hebben veel geleerd en dat kregen we terug: de interactieve werkvormen werden geroemd. Natuurlijk hadden de meesten de VU-drempel over willen gaan, maar voor een heel aantal leerlingen was de veilige Zoomomgeving een pre om mee te doen. Het was voor hen een eerste stap naar de universitaire wereld. Het gaat om eerstegeneratie (aankomende) studenten – leerlingen. Dit geeft ons ook stof tot nadenken over hoe we na deze coronatijd het aanbod gaan vormgeven. We zijn dan ook al druk aan het nadenken over blended learning.

Bijzonder om te melden is ook dat van de 55 vo-scholen er 48 schoolleiders op een online bijeenkomst af kwamen. Het thema was voor hen dan ook zeer interessant: De lezing van Martijn Meeter ging over de impact van COVID-19 op het onderwijs. Er wordt namelijk wel onderzoek gedaan in het basis- en hoger onderwijs over de gevolgen van de huidige situatie, maar hoe zit dat in het vo? Hoe komen we erachter of het wel of niet goed gaat in het vo met de leerlingen? Wat zijn de leerresultaten, waaruit je kan afleiden of er nu achterstanden zijn of niet? Martijn is hier onderzoek over aan het doen. Het gesprek na de lezing in de breakoutrooms gaf een beeld met veel informatie voor het onderzoek.

Vooruitblik
De voorjaarsmasterclasses staan weer in de steigers. Het zijn er weer 25 met zeer diverse onderwerpen en er worden nog steeds nieuwe masterclasses ontwikkeld. We betrekken de maatschappelijke discussies hierin. We lichten hieronder twee nieuwe masterclasses over het klimaat uit, waarin vanuit verschillende invalshoeken naar dit onderwerp gekeken wordt.

Perspectieven op het klimaat
Klimaat, het weer, het milieu en onze leefomgeving: het houdt allemaal verband met elkaar. De laatste jaren wordt steeds meer gesproken van een klimaatprobleem, bijvoorbeeld klimaatveranderingen als gevolg van natuurlijke processen of vervuiling. Overheden en bedrijven proberen maatregelen te nemen die op een of andere manier goed zijn voor het klimaat. Ook consumenten maken steeds vaker liever ‘groene’ keuzes. Het klimaat is vanuit vele perspectieven te belichten. In deze Masterclass komen enkele aspecten aan bod: een aardwetenschapper belicht de processen die spelen bij klimaatverandering. Vanuit economisch perspectief wordt bezien hoe klimaatbeleid en dus klimaatverandering afhangen van internationale samenwerking. En een jurist bekijkt hoe het zit met misleidende ‘groene reclame’.

Water en klimaatverandering: sociale, culturele en religieuze perspectieven
Water speelt een belangrijke rol in klimaatverandering: zeespiegelstijging (te veel) en droogte (te weinig). In deze Masterclass bespreken een historicus, kunsthistoricus en een theoloog klimaatverandering aan de hand van het verleden, heden, kunst en verhalen. Tijdens de eerste bijeenkomst staat een interactieve kijk op het verleden centraal, waarbij de rol van watertekort bij klimaatverandering aan bod komt. In het tweede college wordt verkend of klimaatverandering, naast associaties met angst, ook met verhalen van hoop verbonden kan worden. Er wordt ingezoomd op Kaapstad, de eerste grote stad die door droogte bijna zonder drinkwater kwam te zitten. In het derde college wordt gekeken naar verschillende artistieke strategieën om de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt een creatieve inbreng van de leerlingen verwacht. Bij elk college zijn er opdrachten die klimaatverandering vanuit verschillende uitgangspunten benaderen. Aan het eind komt er een overkoepelende opdracht die de leerlingen presenteren in een laatste college. Alle leerlingen zijn welkom!

Tot slot zijn het PAL-project en profielwerkstuk.nl zich verder aan het ontwikkelen en bekend aan het maken onder scholen en leerlingen, en zijn we bezig met het ontwikkelen van vaksteunpunten voor alfa en gamma. Dat doen we samen met Bètapartners, VU, UvA en HvA.

Meer informatie: ga naar de PUC website of neem contact op met Loes Mulders

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief