Een regionaal vo-ho netwerk voor de Taal, Mens & Maatschappij en Cultuurvakken

Een regionaal vo-ho netwerk voor de Taal, Mens & Maatschappij en Cultuurvakken

Onder de werktitel TMC-partners bouwen de UvA en VU in de komende twee jaar samen met scholen een vo-ho netwerk op voor de Taal, Mens & Maatschappij en Cultuurvakken. Het netwerk volgt in grote lijnen het beproefde concept van Bètapartners. De eerste vaksteunpunten zijn opgezet voor Nederlands, Economie en Aardrijkskunde. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij al bestaande initiatieven en wordt er samengewerkt met de lerarenopleidingen.

Bekijk hier de activiteiten van de vaksteunpunten Nederlands, Economie en Aardrijkskunde.

Meer weten? Mail de kwartiermaker van het netwerk: Jeroen Goedkoop.

Scholen kunnen zich aansluiten bij TMC-partners
De vakliteratuur laat zien dat Nederlandse vo-docenten relatief zelfstandig, maar ook wel geïsoleerd werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist onderlinge uitwisseling een groot leereffect heeft. De Bètapartners lidscholen zijn over het algemeen zeer positief over de impact van het netwerk op de loopbaan van hun docenten. Als u binnen uw school uw docenten in de Taal, Mens & Maatschappij en Cultuurvakken de mogelijkheid wilt geven om dit ook te ervaren, dan kunt u met uw school aansluiten bij TMC-partners. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Goedkoop: J.B.Goedkoop@uva.nl of 06-13894102.

Gezocht: Vaksteunpuntcoördinatoren voor TMC-partners
TMC-partners heeft al coördinatoren voor Nederlands, Economie en Aardrijkskunde, maar we zijn op zoek naar coördinatoren die vorm willen geven aan vaksteunpunten voor de andere schoolvakken. Het is een geweldige manier om je netwerk te vergroten en zelf een kijkje te nemen in de wereld van andere scholen en de Amsterdamse ho-instellingen. De taakomvang is 1 dag per week, voor een periode van 1 jaar, en mogelijk langer. De aanstelling geschiedt bij voorkeur via een detachering vanuit de school, maar andere constructies zijn ook mogelijk. Startdatum is dit schooljaar 2021-22. Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je je wenden tot Jeroen Goedkoop: J.B.Goedkoop@uva.nl of 06-13894102.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief