Door wie

Partners

OPeRA is een samenwerking tussen vier hogeronderwijsinstellingen (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam) en 112 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland en Flevoland. De logo’s van alle partners van OPeRA zijn onderaan de homepage van de website te vinden.

Onder de OPeRA koepel zijn de volgende deelnetwerken betrokken:

Tevens zijn de volgende relatienetwerken betrokken:


Ambitie

OPeRA heeft de ambitie om door middel van activiteiten op het gebied van vo-ho aansluiting een bijdrage te leveren aan het leerling- en studentsucces. Het beoogde resultaat is dat studenten zo betere studiekeuzes kunnen maken, het ho een beter beeld heeft van de bagage waarmee studenten binnenkomen en het vo een beter beeld heeft wat leerlingen nodig hebben, zodat vo en ho hun curriculum hier zo goed mogelijk op afstemmen (teneinde een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitval en switch).


Lees meer over activiteiten en thema’s
in de samenvatting van het Regionaal Ambitieplan OPeRA 2022 2025, in het OPeRA-jaarverslag 2020-2021 en in het OPeRA-jaarverslag 2021-2022 (wordt binnenkort geplaatst).


Doelgroep

De regio Noord-Holland Flevoland omvat ruwweg 15% van het vo en een nog groter deel van het ho en heeft daarmee enorme aantallen leerlingen en studenten. Daarom is er gekozen voor een gelaagde aanpak in doelgroepen. OPeRA bedient met de eigen activiteiten (kennisdelingsbijeenkomsten, nieuwsbrief, werkgroepen (die adviezen formuleren) en onderzoek, actualiteiten en agenda van bijeenkomsten in de regio) primair de bestuurders, leidinggevenden, decanen, beleidsmedewerkers, studieadviseurs, teamleiders, coördinatoren en andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting. N.B. de scheidslijn is niet strikt te trekken, er worden ook andere doelgroepen bediend.
Docenten en leerlingen worden bediend door de betrokken deelnetwerken.


Organogram

De partners uit de verschillende sectoren (vo, hbo en wo) worden vertegenwoordigd in de overleggen van OPeRA: waar de thema’s gezamenlijk gekozen worden.

 

Ontstaansgeschiedenis

In 2016 hebben de UvA en VU een behoefteonderzoek uitgevoerd onder een groot aantal vo-scholen en ho-instellingen in de regio. Daaruit bleek dat er in de regio Noord-Holland veel gebeurt op het gebied van vo-ho aansluiting en dat er behoefte is aan één overkoepelend netwerk. Met een één-loket functie: zodat kennis en contacten makkelijker toegankelijk zijn. Niet zozeer ‘minder aanbod’, maar ‘minder versnipperd’ aanbod; activiteiten op elkaar afstemmen. En kennis genereren, uitwisselen en ontsluiten. Dit resulteerde in de oprichting het overkoepelende OPeRA-netwerk op 17 oktober 2017.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief