Docentenwelzijn in het mbo en ho: uitdagingen in werkdruk

Docentenwelzijn in het mbo en ho: uitdagingen in werkdruk

In de recente jaren is er aanzienlijke aandacht besteed aan het welzijn van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), en wetenschappelijk onderwijs (wo). Dit heeft geleid tot de lancering van het Actieplan Studentenwelzijn in 2018 en, in 2023, het gezamenlijke initiatief van hogescholen, universiteiten, studentenorganisaties, en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) in samenwerking met het ministerie van OCW: het Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030 (Van der Wegen & De Koning, 2023). Onderzoek heeft eveneens de nodige aandacht besteed aan het welzijn van studenten, waarbij factoren die bijdragen aan gevoelens van druk en stress zijn onderzocht (Dopmeijer et al., 2023; Goedhart et al., 2022).

Onderbelicht welzijn van docenten: uitdagingen in werkdruk
Ondanks deze focus op studenten, blijkt er minder nationale aandacht te zijn voor het welzijn van docenten, terwijl diverse ontwikkelingen hun welzijn onder druk zetten. In 2018 gaf 55% van de mbo-docenten aan een (zeer) hoge werkdruk te ervaren (Effectory, 2019). Onderzoek van Zestor toonde aan dat 71% van de ondervraagde hbo-docenten werkdruk ervaart, waarbij meer dan 80% regelmatig in het weekend en/of tijdens vakanties werkt (Hagenauw et al., 2023). Het is bovendien aannemelijk dat de coronapandemie, met het bijbehorende afstandsonderwijs, de werkdruk en het mentaal welbevinden van docenten verder heeft verhoogd. Onderzoek van de Hanzehogeschool (2022) wees uit dat docenten veel moeite hadden om zich nieuwe online onderwijsvormen eigen te maken en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Ook ervoeren docenten uitdagingen bij het handhaven van een gezonde werk-privébalans en had het gebrek aan contact met collega’s en studenten een negatieve invloed op hun welzijn en bevlogenheid.

Inzicht verkrijgen: ECIO’s onderzoek naar docentenwelzijn
Met als doel een beeld te verkrijgen van het mentaal welzijn van docenten in het mbo en hbo heeft ECIO een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst richtte zich op diverse aspecten, waaronder welzijn, werkdruk, binding met de school, plezier tijdens het lesgeven, en de ervaring van ruimte en kennis om inclusief les te geven. De verzamelde informatie beoogt inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot docentenwelzijn in het mbo en hbo en identificeert mogelijke knelpunten.

Download de publicatie Docentenwelzijn: een verkenning in het mbo en hbo.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief