De Summerschool als vliegende start

De Summerschool als vliegende start

Vergroten van de kans op studiesucces

De opleidingen Business Studies, Accountancy en Finance & Control van Hogeschool Inholland kennen een gezamenlijk propedeuse jaar.
Dit heeft als groot voordeel dat alle studenten in het eerste jaar de processen van bedrijfsvoering leren kennen zodat ze verderop in hun studie beter onderbouwd hun eigen specialisme kunnen kiezen. Dit specialisme is bij de opleidingen Accountancy en Finance & Control op voorhand duidelijk; bij Business Studies kan echter uit een vijftal uitstroomprofielen gekozen worden: Ondernemen, Management en Beleid, HRM, Bank en Insurance, Logistiek en Marketing. Studenten ronden hun studie af met een groot praktijkgericht onderzoeks- en adviesrapport (scriptie) voor hun afstudeerbedrijf, dat in het bij hun uitstroomprofiel behorende werkveld actief is.
De student krijgt in het eerste jaar extra individuele aandacht van de mentor van de groep, zodat er bij het begin van de opleiding tijd is om je eigen leerstijl te verkennen en aan te scherpen en te wennen aan het studeren. Studeren is voor velen al een grote stap!

Summerschool

Sinds twee jaar kunnen nieuwe, aangemelde studenten vrijwillig en kosteloos deelnemen aan de zogeheten ‘Summerschool’. Het programma omvat 2 ½ dag waarin de studenten zich focussen op elementen als Nederlands, rekenen en studievaardigheden. Hierbij is ook de mentor aanwezig voor de groep, waardoor er al een onderlinge binding ontstaat.
Deze gezamenlijke aanpak bij de start van de opleiding heeft de rest van het eerste jaar een positieve invloed op de studieresultaten van de studenten. Uit onderzoek blijkt dat de groep die de Summerschool heeft gevolgd betere resultaten haalt op alle fronten, zowel bij individuele tentamens als bij groepsopdrachten waar, – veelal in samenwerking met de praktijk -, beroepsproducten worden opgeleverd.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de onderlinge binding in de groep ervoor zorgt dat de motivatie voor de studie groeit: één van de factoren, die de kans op studiesucces aanzienlijk vergroten.
Natuurlijk informeert de opleiding bezoekers tijdens Open Dagen en Proefstuderen over de mogelijkheid van deelname aan deze Summerschool, maar het is altijd fijn als ook decanen en docenten van vooropleidingen deze mogelijkheid meenemen in de informatieverstrekking aan hun leerlingen/studenten. Zegt het voort, dus!
Via www.inholland.nl/voorbereidingscursussen kunnen leerlingen zich vanaf mei aanmelden voor deze cursus. Vooralsnog is deze gepland op 25 t/m 27 augustus 2020 bij de Inholland locatie in Diemen. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Ad.Eijk@inholland.nl , tel. 06 21 11 53 40.

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief