De onderwijsinstelling als SAFE SPACE: sociale veiligheid voor het hbo/wo

De onderwijsinstelling als SAFE SPACE: sociale veiligheid voor het hbo/wo

Sociale veiligheid is van essentieel belang voor het creëren van een stimulerende en inclusieve leeromgeving in het hoger onderwijs. Het gaat niet alleen om de fysieke bescherming van studenten en medewerkers, maar ook om het waarborgen van een sfeer waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Het is een omgeving waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn zonder angst voor discriminatie, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is cruciaal voor het welzijn van studenten en bevordert een cultuur waarin hulp vragen normaal is, taboes bespreekbaar zijn en misstanden aangepakt worden.

Gezamenlijke aanpak op studentenwelzijn is nodig
Het bevorderen van sociale veiligheid binnen hbo/wo-instellingen vraagt om gezamenlijke inspanningen van bestuurders, docenten en studenten. Hoewel veel instellingen de urgentie inzien, blijkt het in de praktijk soms lastig om concreet invulling te geven aan dit thema.

Onderwijsinstelling als SAFE SPACE, handreiking sociale veiligheid voor het hbo/wo
ECIO, het ISO en stichting Time Out ontwikkelden hiervoor een handreiking met praktische tips, handvatten en tools om aan de slag te gaan met het creëren van een sociaal veilige leeromgeving. Hoewel niet alles wetenschappelijk bewezen is en de lijst niet volledig, biedt het een nuttig overzicht van mogelijkheden om sociale veiligheid te bevorderen. Laten we samen werken aan een veilige en inclusieve leeromgeving!

Download de onderzoeksresultaten en de handreiking

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief