Uncategorized

De onderzoekers binnen het lectoraat hanteren een brede definitie van studiesucces. Inmiddels hebben ze voor opleidingen een 'kader studiesucces' ontwikkeld met daarin de drie belangrijkste actoren en vier universele principes voor leren en presteren. Eén principe is actieve betrokkenheid. Om actief betrokken te kunnen zijn...

Jonge robotbouwers werken de komende tijd keihard om zich voor te bereiden op de regiofinale FIRST® LEGO® League met City Shaper als thema. Teams van scholieren uit Noord-Holland Noord & Zuid programmeren en bouwen robots onder begeleiding van Alkmaarse en Haarlemse studenten van de opleidingen Technische Informatica, Informatica en Bouwkunde. Ook...

Sinds 2015 werkt Bètapartners met Collegetours, waarbij momenteel 23 scholen en 28 bedrijven samenwerken in de regio, en interessante programma’s samenstellen voor bovenbouwleerlingen. Alle ervaringen die we hebben opgedaan zijn gebundeld in een Collegetourhandboek, dat onder andere een concreet stappenplan bevat voor het organiseren van...

Met spanning, blijdschap en een hoop enthousiasme hebben 70 nieuwe HvA-studenten deelgenomen aan de pilot Tune In. Deze groep eerstegeneratiestudenten kreeg op 19, 20 en 21 augustus een zogeheten snelcursus hbo om kennis te maken met de HvA en het studentenleven. Het driedaagse programma is bedoeld om deze studenten, waarvan...

  De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde de Beste Bachelor. Een bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in bacheloropleidingen op basis van onderwijsanalyses. Waarom eigenlijk? Hoe pakten ze het aan? En wat gaat het de student opleveren? Door Theo Bakker, teamleider VU Analytics Wat? Het grote vraagstuk waar...

Om leerlingen verder te helpen in hun studiekeuzeproces biedt de HvA vanaf medio oktober 2019 studiekeuzegesprekken aan op de HvA-locatie Leeuwenburg (naast het Amstelstation). In het gesprek worden interessegebieden en bijbehorende studies besproken. De coach helpt de leerling bij het keuzeproces door structuur aan te brengen, inzichten te verwoorden en...

De TenT was maandag 30 september j.l. druk bezet. 5 & 6 vwo-leerlingen van de Pre-University College (PUC) scholen waren druk bezig met hun profielwerkstuk. Maar hoe kom je aan informatie die past bij je onderzoeksvraag? Het PUC heeft hier een oplossing voor bedacht. Leerlingen kunnen gebruik maken van de wetenschappelijke literatuur door een middag...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief