Uncategorized

Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Een actueel curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Maar hoe organiseert u dat binnen je eigen onderwijsinstelling? En...

Het overkoepelende vo-ho netwerk Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA) organiseert op 1 september en 15 september 2020 van 16:00-17:00 uur twee webinars met als gastsprekers Jasper Dukers (Vakdidacticus UvA), Ivo van der Werk (Digital Transformation Officer HvA) en Nils Siemens (Informatiemanager Onderwijs HvA). Wij nodigen u...

In het peercoachingsproject ‘Student4Student’ worden ouderejaars- en oud-studenten Social Work van Hogeschool Inholland Amsterdam ingezet om eerstejaarsstudenten ontwikkelingsgericht te coachen tijdens hun studie. Dit project is ontwikkeld om de studie-uitval te verlagen. De opleiding Social Work in Amsterdam is dit studiejaar begonnen met het peercoachingproject ‘Student4Student’...

Om zich te oriënteren op vervolgopleidingen in het hoger onderwijs hebben in totaal maar liefst 6750 vo-scholieren de regionale voorlichtingsdagen bezocht bij Inholland Haarlem en Alkmaar. Inholland heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het studiekeuzeproces van deze leerlingen. Maar liefst 5000 vo-scholieren ontving Inholland Haarlem...

Naast de Self-Determination Theory, waar we tijdens de laatste OPeRA-bijeenkomst mee aan de slag zijn geweest, bestaat er nog een breed scala aan andere zinvolle theorieën voor verklaring menselijke motivatie en onderwijsontwerp. Een van deze theorieën is het ARCS-model van John Keller. Het ARCS-model stamt...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief