Uncategorized

AlfaGammapartners is het vo-ho netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en vo-scholen samenwerken aan actueel en inspirerend alfa- en gammaonderwijs in de regio Noord-Holland en Flevoland. Docenten in een maatschappij-, taal- of cultuurvak, bieden wij ondersteuning en nieuwe ideeën voor de lessen. Bij...

Onderwijsprofessionals en studenten kunnen elkaar inspireren met uitwisseling van ervaringen, goede praktijken en knelpunten. ECIO ondersteunt daarbij met het faciliteren van netwerken en ook verschillende online communities waar je te allen tijde kan sparren met gelijkgestemden. De mogelijkheden zetten we hieronder uiteen. Toegankelijk Toetsen en Examineren Heb...

Bedrijf en student samen aan tafel bij Connect2Business x Mix & Match. Met méér bedrijven en méér studenten was het stage-event Connect2Business x Mix & Match van Hogeschool Inholland dit jaar groter dan ooit. Techniek- en economiestudenten vanuit maar liefst 16 verschillende studierichtingen uit Alkmaar...

Save the date! Op 9 november organiseert het Expertisepunt LOB een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en vwo. Plenaire sprekers:  Mariëtte Huizinga (VU) en Hanke Korpershoek (RUG) Goede LOB is ook op het vwo belangrijk. Daarom geven...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief