Uncategorized

De Pabo krijgt in 2024 een vernieuwd onderwijsprogramma dat zorgt voor toekomstbestendige onderwijsprofessionals. Bij dit grote innovatietraject werkt Hogeschool Inholland samen met basisscholen, studenten, docenten en lectoraten zoals het lectoraat Diversiteitsvraagstukken. Onderzoeker Marette Ebert vertelt hoe zij zich inzet voor een Pabo waar nog meer ruimte...

Hoe creëren wij een inclusieve leeromgeving waarin elke student, ongeacht diens achtergrond, gelijke kansen krijgt op studiesucces? Docenten spelen hier een centrale rol in. Bij de training ‘Inclusief lesgeven’ biedt docent-onderzoeker Marette Ebert Inholland-docenten concrete tools ter ondersteuning van het lesgeven aan een diverse studentenpopulatie....

Opa vertelt. Luistert en huivert. Toen ik op de middelbare school zat rookte de docent Engels pijp in de klas met alle ramen dicht. Niemand die er iets van vond. Om de twee weken was er op vrijdag een soos. In de soos-/ feestruimte stonden...

Hoe beïnvloeden beleidsmaatregelen de toegankelijkheid en studievoortgang van studenten in het hoger onderwijs? De jaarlijkse Monitor beleidsmaatregelen door ResearchNed, belicht uitdagingen voor studenten met een functiebeperking en die studeren in bijzondere omstandigheden. Inzicht in deze feiten en cijfers helpt onderwijsinstellingen om begeleiding en ondersteuning voor...

De huidige en toekomstige generaties hebben niet alleen kennis, maar ook concrete vaardigheden nodig om vorm te geven aan de maatschappelijke veranderingen voor een duurzamere toekomst, zoals leren samenwerken, reflecteren, perspectieven verbinden, bruggen bouwen (tussen mensen en ideeën), durven te experimenteren, aanpassingen maken wanneer het...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief