Actueel

Een groep van twintig leerlingen is op de VU aan de slag gegaan met de gloednieuwe Masterclass ‘Ontwerp je eigen Battlebot!’. De Masterclass is georganiseerd door drie studenten van de opleiding Mechanical Engineering (VU/UT) in samenwerking met Bètapartners, het scholennetwerk voor bètaonderwijs in de regio...

De landelijke kennisbankstudentenwelzijn.nl vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De kennisbank heeft tot doel om hogescholen en universiteiten die willen werken aan studentenwelzijn te ondersteunen...

Hoe is het verloop onder docenten te verklaren en wat is er nodig om jonge docenten te committeren aan het schoolplan? En: op welke wijze kan een school zzp’ers langdurig verbinden aan de school en is er wellicht handelingsverlegenheid bij deze doelgroep die langdurige binding...

Sinds eind 2021 werken de VU en de Erasmus Universiteit (EUR) – op initiatief van de EUR – samen aan de ontwikkeling van een vaardigheden-app. Tilburg University, Maastricht University, vo-scholen en een aantal andere hoger onderwijsinstellingen zijn betrokken en begonnen met de ontwikkeling van een...

Veel hoger onderwijsinstellingen zetten studentassistenten in bij het verzorgen van onderwijs. 'Supplementele instructie' – ook wel Peer assisted study sessions (SI-PASS) – is een vorm van onderwijs waarbij ervaren studenten gestructureerde, wekelijkse studiesessies aanbieden bij een 'struikelvak'. Elke sessie heeft een didactische opbouw waarmee studenten...

Om succesvol te kunnen studeren in het hbo is het van belang dat studenten zich betrokken voelen bij hun onderwijsomgeving (identificatie) en zich ook betrokken gedragen (participatie). Veel interventies in het hbo hebben direct of indirect tot doel de binding tussen student en onderwijsomgeving te...

Op 12 september en 10 oktober 2023 starten twee trainingen voor collega’s uit het mbo, vo en hbo: ‘Onderzoekende houding’ en ‘Projectmatig samenwerken’. De trainers Laura de Faber, Ris Klerk-Oprel en Bianca Bloemen laten je in groepsverband kennismaken met vaardigheden, houding, tools en inzichten. Deze...

DUO organiseert campagnes voor het vo, mbo en ho, om er samen voor te zorgen dat scholieren en studenten goed worden geïnformeerd over studiefinanciering, lesgeld betalen, afstuderen e.d. U kunt deze delen via uw eigen communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven. Dit jaar wordt o.a. aandacht besteed aan de herinvoering...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief