Actueel

Dankzij de lobby van Frank Cornelissen (Universitair docent, UvA) krijgen leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo voor één jaar gratis toegang tot ruim een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Dat gebeurt via het platform EBSCO Education Source. Aanmelden voor de pilot kan via:...

De afgelopen jaren neemt de deelname van leerlingen aan bijlessen, huiswerkbegeleiding en toets- en examentrainingen in Nederland aanzienlijk toe. In de NRO-overzichtsstudie ‘De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open?’ schetsen Louise Elffers en Daury Jansen de huidige stand van de...

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd en aangeboden aan de minister van OCW. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het...