Actueel

Onderwijsprofessionals en studenten kunnen elkaar inspireren met uitwisseling van ervaringen, goede praktijken en knelpunten. ECIO ondersteunt daarbij met het faciliteren van netwerken en verschillende online communities waar je te allen tijde kan sparren met gelijkgestemden. De mogelijkheden zetten we hieronder uiteen. Toegankelijk Toetsen en Examineren Heb je...

Save the date! Op 9 november 2023 organiseert het Expertisepunt LOB een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en vwo. Plenaire sprekers:  Mariëtte Huizinga (VU) en Hanke Korpershoek (RUG). Goede LOB is ook op het vwo belangrijk. Daarom geven wij hier de...

Het VU Pre-University College heeft een nieuw programma voor hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld. Het programma heet Meet the Challenge en gaat na de zomer van start. Het is een pilot bedoeld voor aanstaande 5-vwo leerlingen die een brede interesse hebben, nieuwsgierig zijn en naast hun gewone...

Binnen dit project werken de Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en Tilburg University samen om 53 kennisclips en bijbehorend lesmateriaal te ontwikkelen over vaardigheden die belangrijk zijn in het hoger onderwijs. In het materiaal lichten we een vaardigheid toe, leggen we uit...

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Er worden dan feiten en cijfers bijeengebracht, meerjarige ontwikkelingen en resultaten getoond en verbanden en oorzaken gesignaleerd. Op woensdag 10 mei jongstleden presenteerde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief