Actueel

Het project Expertisepunt LOB, een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen en gesubsidieerd door het ministerie van OCW, is per 1 november jl. verlengd met nog eens vijf jaar. Het Expertisepunt opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren...

Circa 40% van de studenten heeft een chronische ziekte, fysieke beperking, psychische klachten, autisme (ASS), ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie. Ook zijn er veel studenten die studeren in een bijzondere omstandigheid. Op het landelijk platform onbelemmerdstuderen.nl komt alle informatie samen over mogelijke voorzieningen en (financiële)regelingen....

De AlfaGammapartners Vaksteunpunten zijn van start Sinds de zomer is hard gewerkt om nieuwe Vaksteunpunten voor de Talen-, Mens en Maatschappij- en Cultuurvakken op te zetten. Op de website is voor elk schoolvak een makkelijk te vinden plek ingericht (www.alfagammapartners.nl/<schoolvak>). Daar stellen de coördinatoren zich voor...

Kan het reduceren van het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs bijdragen aan beter onderwijs, omdat leraren dan ruimte krijgen om samen kwalitatief betere lessen te ontwikkelen? Hoe kan dit in de praktijk worden gerealiseerd? De verplichte onderwijstijd in Nederland ligt zowel boven...

Op dit moment is in Nederland een proces gaande om het curriculum in het funderend onderwijs (het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het speciaal (voortgezet) onderwijs (v(s)o)) te herzien en te actualiseren. In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de...

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoeken naar ‘onbedoelde zelfselectie’ uitgevoerd, waarin werd acherhaald welke factoren ervoor zorgen dat jongeren afzien van een vervolgstudie in het hoger onderwijs terwijl ze wel de benodigde kwalificaties hebben. Het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van...

Geschiedenisleraar Jasper Rijpma sleepte afgelopen voorjaar, met anderen, 300 miljoen euro binnen voor het onderwijs, uit de pot van het Nationaal Groeifonds. Het geld wordt besteed aan Ontwikkelkracht, Rijpma’s idee om leraren samen en op basis van onderzoek aan onderwijsverbetering te laten werken. Het Nationaal...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief