Actueel

Goede aansluiting tussen onderwijssectoren is een uitdaging. Dit komt doordat overgangen tussen onderwijssectoren formeel buiten de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen vallen. Onderwijsinstellingen hebben vaak alleen zicht op hun eigen processen; wanneer de student een instelling binnenkomt of verlaat. De overgang tussen onderwijssectoren is dus een kwetsbare...

Samenwerkende onderwijsinstellingen kunnen tot en met 31 mei aanstaande weer subsidie aanvragen om een aansluitende opleidingsroute pro/vmbo/havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Met de middelen kunnen de scholen een procescoördinator aanstellen en de programma’s meer op elkaar afstemmen. De aansluitende opleidingsroutes dragen eraan bij dat leerlingen...

Op 22 maart 2024 hield Merel van Vroonhoven de Kohnstammlezing. Haar lezing is getiteld: ‘Wie van leraren uitvoerders maakt, creëert een samenleving zonder toekomst’. Onderwijsresultaten kelderen, de kansengelijkheid neemt af en het lerarentekort rijst de pan uit. Jarenlang neoliberaal kortetermijnbeleid heeft het Nederlandse onderwijs uitgehold en...

Studenten die deelnemen aan interdisciplinair onderwijs leren hun eigen discipline beter zien en andere disciplines meer waarderen. Ondanks de populariteit van deze onderwijsvorm is de wetenschappelijke basis ervan nog smal en versnipperd, schrijft promovendus Jessica Oudenampsen (Radboud Universiteit). Zij identificeerde zeven ontwerpprincipes voor interdisciplinaire vakken...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief