Actueel

Uit cijfers van de Techniekpactmonitor 2019 blijkt dat er meer technasiumleerlingen dan ‘reguliere’ leerlingen doorstromen naar bètatechnisch hoger onderwijs: 75% van de technasiumleerlingen kiest voor een bètatechnische studie tegenover 55% van de reguliere leerlingen met een Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek profiel. Op...

Een interview met Anita Alsemgeest en Claudia van der Heijden, teamleider en decaan bij Montessori Lyceum Oostpoort. Bron: Expertisepunt LOB. Fotograaf: Hetty van Oijen. Tekst: Anne Wesseling. Het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam is dit jaar begonnen met een praktische havo-afdeling, waarbij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)...

Bij Hogeschool Inholland loopt langjarig kwalitatief onderzoek naar studentsucces en studentenwelzijn. In het najaar van 2020 heeft een survey plaatsgevonden naar studenten en hun ervaringen met het (online) hoger onderwijs. Het onderzoek onder studenten, uitgevoerd in coronatijd door de Inholland onderzoekslijnen Studiesucces en Diversiteitsvraagstukken, heeft de...

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verder opbouwen van het platform rondom het profielwerkstuk. Inmiddels is de website online en wordt er in 2021 ingezet op landelijke samenwerking, ontwikkeling van video’s en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl op de website. Maarten-Harm Verburg...

Als eerste stap in de oprichting van de vaksteunpunten voor alfa en gamma, is op 14 januari jl. een eerste alfa en gamma nieuwsbrief verstuurd. De bètacoördinatoren van de lidscholen van Bètapartners ontvingen deze nieuwsbrief, met het verzoek om door te sturen naar hun taal, cultuur...