Brochure Kansengelijkheid: later selecteren

Brochure Kansengelijkheid: later selecteren

Hoe kan je als school concreet werk maken van later selecteren, en hoe draagt dit bij aan kansengelijkheid? In een nieuwe brochure van de VO-raad vinden schoolleiders en -bestuurders achtergrondinformatie en tips. Ter inspiratie worden ook vijf praktijkvoorbeelden gedeeld, waarin scholen vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan met later selecteren en hiermee werken aan kansengelijkheid.

Steeds meer scholen willen uitwerking geven aan een of meerdere vormen van latere selectie, onder andere om kansenongelijkheid tegen te helpen gaan. Tegelijkertijd staan zij voor een aantal uitdagingen, zoals de voorkeur van sommige ouders voor homogene klassen (en scholen) en wettelijke belemmeringen. De VO-raad wil, onder meer met deze brochure, het belang van latere selectie onderstrepen en scholen zo goed mogelijk informeren en inspireren over wat ze al kunnen doen op dit vlak.

Richting politiek pleit de VO-raad op de kortere termijn voor maatregelen die de invoering van heterogene en verlengde brugklassen stimuleren. Op de langere termijn pleiten we ervoor – zoals verwoord in het visiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ dat alle leerlingen pas op ongeveer 15-jarige leeftijd een keuze maken voor vervolgstappen (richting een beroepsgerichte of academische stroom). Dit wordt ook door de Onderwijsraad onderstreept.

Lees hier meer informatie en download de brochure

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief