BLOG De Beste Bachelor

BLOG De Beste Bachelor

 

De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde de Beste Bachelor. Een bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in bacheloropleidingen op basis van onderwijsanalyses. Waarom eigenlijk? Hoe pakten ze het aan? En wat gaat het de student opleveren?

Door Theo Bakker, teamleider VU Analytics

Wat?
Het grote vraagstuk waar het spel over gaat is: wat kunnen opleidingen en hun medewerkers aan de VU doen om studenten te ondersteunen op hun weg naar een diploma? In gesprekken merkten we dat de collega’s van de opleidingen vanuit hun ervaring en rol verschillende antwoorden geven op deze vraag. Een opleidingsdirecteur – die verantwoordelijk is voor het curriculum –heeft er andere beelden bij dan de studieadviseur – die dagelijks met studenten spreekt die hun plannen moeten herzien of bijstellen.

We besloten een discussiehulpmiddel te maken om met alle betrokkenen in een bacheloropleiding het gesprek aan te gaan over de inrichting van de opleiding. Hiervoor zijn studievoortgangsdata en -analyses beschikbaar vanuit het team VU Analytics. Het spel kan gebruikt worden om deze analyses tot leven te brengen, onderwijsbeleid te evalueren of ontwikkelen, en input te genereren voor vervolganalyses.

Hoe is het spel ontwikkeld?
In drie werksessies met opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, studieadviseurs, kwaliteitszorgmedewerkers, studentendecanen, studenten en docenten is het spel ontwikkeld onder begeleiding van MSG strategies. We haalden de thema’s op uit de praktijk van de deelnemers: studenten bij wie de studie soms mee of juist tegen zat, studieadviezen, docentprofessionalisering, herzieningen van vakken en curricula.

We bespraken de belangrijkste inzichten daaruit die in het spel verwerkt moesten worden. Ook keken we naar uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ontwikkelde het VU Analytics team een manier waarop het spel voor iedere opleiding inzicht kan geven in de samenstelling van hun studentenpopulatie, hun eventuele uitval en vertraging op basis van 9 jaar aan historische gegevens. Na een aantal testrondes zijn de spelmaterialen ontworpen. Het spel is eind juni officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst van VU Analytics.

Wanneer hebben we gewonnen?
Doel van het spel is niet om op persoonlijke titel te winnen, maar om met elkaar zoveel mogelijk studenten binnen een redelijke tijd en gelukkig op het vakje ‘Diploma’ te krijgen. Daarbij moet er ook op gelet worden dat de toegankelijkheid van de opleiding niet omlaaggaat, aan de kwaliteit van de opleiding niet wordt afgedaan, en alle voorgestelde interventies nog wel betaalbaar blijven. Een hele puzzel waar de deelnemers verrassend goed uit blijken te komen.

De echte ‘winst’ van het spel voor de studenten van de VU is dat deelnemers elkaar, hun opleiding en studenten beter leren kennen en begrijpen. Hoe is het om vanuit het perspectief van een studieadviseur te kijken of vanuit de opleidingsdirecteur? En wat vindt de student ervan? Welke maatregelen zijn er al ingevoerd en hoe denken we dat die uitpakken? Voor welke studenten heeft een interventie echt effect en waarom?

Wat zal de student ervan gaan merken?
We hopen dat per opleiding studenten zullen merken dat we ons beter bewust zijn van hun situatie, en ondersteuning bieden die beter past. Binnen de VU zullen bacheloropleidingen het spel gaan gebruiken voor evaluaties en de ontwikkeling van onderwijsbeleid. Verder kan het een goed instrument zijn voor heisessies, discussiemiddagen of voorlichting aan medewerkers die niet direct bij het onderwijs betrokken zijn. De eerste ideeën voor een afgeleide variant voor studenten zijn inmiddels al geboren, bijvoorbeeld voor voorlichting, introductiedagen en tutoraat.

Meer informatie: Theo Bakker, t.c.bakker@vu.nl

Meer lezen over wat deelnemers ervan vinden en hoe het spel gaat? Lees het artikel in Ad Valvas bij de lancering van het spel

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief