Auteur: Ronny Toers Bijns

Op 22 maart 2024 hield Merel van Vroonhoven de Kohnstammlezing. Haar lezing is getiteld: ‘Wie van leraren uitvoerders maakt, creëert een samenleving zonder toekomst’. Onderwijsresultaten kelderen, de kansengelijkheid neemt af en het lerarentekort rijst de pan uit. Jarenlang neoliberaal kortetermijnbeleid heeft het Nederlandse onderwijs uitgehold en...

Studenten die deelnemen aan interdisciplinair onderwijs leren hun eigen discipline beter zien en andere disciplines meer waarderen. Ondanks de populariteit van deze onderwijsvorm is de wetenschappelijke basis ervan nog smal en versnipperd, schrijft promovendus Jessica Oudenampsen (Radboud Universiteit). Zij identificeerde zeven ontwerpprincipes voor interdisciplinaire vakken...

Hoe kan je als school concreet werk maken van later selecteren, en hoe draagt dit bij aan kansengelijkheid? In een nieuwe brochure van de VO-raad vinden schoolleiders en -bestuurders achtergrondinformatie en tips. Ter inspiratie worden ook vijf praktijkvoorbeelden gedeeld, waarin scholen vertellen hoe zij aan...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief