Auteur: Ronny Toers Bijns

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Twente (UT) werken sinds een paar jaar nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ze brengen alfa-, bèta-, gamma- en techniekwetenschappen samen om te komen tot multidisciplinaire oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, van klimaatverandering tot...

De landelijke kennisbankstudentenwelzijn.nl vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De kennisbank heeft tot doel om hogescholen en universiteiten die willen werken aan studentenwelzijn te ondersteunen...

Sinds eind 2021 werken de VU en de Erasmus Universiteit (EUR) – op initiatief van de EUR – samen aan de ontwikkeling van een vaardigheden-app. Tilburg University, Maastricht University, vo-scholen en een aantal andere hoger onderwijsinstellingen zijn betrokken en begonnen met de ontwikkeling van een...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief