Auteur: Ronny Toers Bijns

Een onderzoek naar risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten Op dit moment lijkt de maatschappelijke aandacht voor mentaal welzijn en mentale druk onder studenten groter dan ooit. De grondslag voor deze toegenomen aandacht ligt, anders dan soms gedacht, enige tijd voor het uitbreken...

Studenten in het hoger onderwijs ervaren een hoge prestatiedruk en stress door een opstapeling van onzekerheden. Ze voelen zich overspoeld door hoge eisen, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Dat blijkt uit het rapport 'Harder Better Faster Stronger?' van het Trimbos-instituut. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim de helft...

Franz Maissan RL (docent/onderzoeker, A&O psycholoog, organisatie- en loopbaanadviseur) nam ons in zijn presentatie mee in wat we vanuit de psychologie weten over studiekeuzetesten of beter gezegd studiekeuzevragenlijsten, die sinds tientallen jaren een belangrijke basis voor studie- en loopbaanadvies vormen. Doorgaans staat interesse daarbij centraal,...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief