Auteur: Ronny Toers Bijns

Om het studentsucces te vergroten op de overgang van de ene naar de andere onderwijssector en daarmee studieuitval en -switch te verlagen na de overgang dienen de verschillende onderwijssectoren gezamenlijk verantwoordelijkheid te pakken. Om te weten aan welke knoppen je kunt draaien voor het terugdringen...

Kan het reduceren van het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs bijdragen aan beter onderwijs, omdat leraren dan ruimte krijgen om samen kwalitatief betere lessen te ontwikkelen? Hoe kan dit in de praktijk worden gerealiseerd? De verplichte onderwijstijd in Nederland ligt zowel boven...

Op dit moment is in Nederland een proces gaande om het curriculum in het funderend onderwijs (het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het speciaal (voortgezet) onderwijs (v(s)o)) te herzien en te actualiseren. In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de...

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoeken naar ‘onbedoelde zelfselectie’ uitgevoerd, waarin werd acherhaald welke factoren ervoor zorgen dat jongeren afzien van een vervolgstudie in het hoger onderwijs terwijl ze wel de benodigde kwalificaties hebben. Het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van...

Geschiedenisleraar Jasper Rijpma sleepte afgelopen voorjaar, met anderen, 300 miljoen euro binnen voor het onderwijs, uit de pot van het Nationaal Groeifonds. Het geld wordt besteed aan Ontwikkelkracht, Rijpma’s idee om leraren samen en op basis van onderzoek aan onderwijsverbetering te laten werken. Het Nationaal...

Van een 6 naar een 6,4. Dat was het verschil in het klassengemiddelde op wiskunde door een training die scholieren een growth mindset wil bijbrengen. “Dat verschil lijkt misschien klein”, zegt neuropsycholoog Tieme Janssen, “maar in ons vakgebied zijn de meeste effecten klein. Dit is vergelijkbaar...