Auteur: Melanie Rosenhart

Om leerlingen verder te helpen in hun studiekeuzeproces biedt de HvA vanaf medio oktober 2019 studiekeuzegesprekken aan op de HvA-locatie Leeuwenburg (naast het Amstelstation). In het gesprek worden interessegebieden en bijbehorende studies besproken. De coach helpt de leerling bij het keuzeproces door structuur aan te brengen, inzichten te verwoorden en...

De TenT was maandag 30 september j.l. druk bezet. 5 & 6 vwo-leerlingen van de Pre-University College (PUC) scholen waren druk bezig met hun profielwerkstuk. Maar hoe kom je aan informatie die past bij je onderzoeksvraag? Het PUC heeft hier een oplossing voor bedacht. Leerlingen kunnen gebruik maken van de wetenschappelijke literatuur door een middag...

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd en aangeboden aan de minister van OCW. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het...

In het hele land wordt in doorstroomprojecten en samenwerkingsverbanden gewerkt aan een succesvolle doorstroom van jongeren: waar richten we ons op met deze organisaties, wat werkt? Keynote: Jeany van Beelen (promotieonderzoek aansluiting van havisten/vwo'ers en mbo'ers die naar het hbo gaan). Doelgroep: projectleiders doorstroomorganisaties, voorzitters regionale samenwerkingsverbanden,...

Aansluitend op het LICA-overleg organiseert het Expertisepunt LOB enkele co-creatiesessies om meer zicht te krijgen op de behoeften rondom slb/lob in het hbo. De organisatie Youngworks zal dit proces begeleiden. Dit betreft de tweede sessie. Tijdens deze sessie worden de uitkomsten uit de sessies met studenten...