Auteur: Melanie Rosenhart

Dankzij de lobby van Frank Cornelissen (Universitair docent, UvA) krijgen leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo voor één jaar gratis toegang tot ruim een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Dat gebeurt via het platform EBSCO Education Source. Aanmelden voor de pilot kan via:...

De afgelopen jaren neemt de deelname van leerlingen aan bijlessen, huiswerkbegeleiding en toets- en examentrainingen in Nederland aanzienlijk toe. In de NRO-overzichtsstudie ‘De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open?’ schetsen Louise Elffers en Daury Jansen de huidige stand van de...

De onderzoekers binnen het lectoraat hanteren een brede definitie van studiesucces. Inmiddels hebben ze voor opleidingen een 'kader studiesucces' ontwikkeld met daarin de drie belangrijkste actoren en vier universele principes voor leren en presteren. Eén principe is actieve betrokkenheid. Om actief betrokken te kunnen zijn...

Jonge robotbouwers werken de komende tijd keihard om zich voor te bereiden op de regiofinale FIRST® LEGO® League met City Shaper als thema. Teams van scholieren uit Noord-Holland Noord & Zuid programmeren en bouwen robots onder begeleiding van Alkmaarse en Haarlemse studenten van de opleidingen Technische Informatica, Informatica en Bouwkunde. Ook...

Sinds 2015 werkt Bètapartners met Collegetours, waarbij momenteel 23 scholen en 28 bedrijven samenwerken in de regio, en interessante programma’s samenstellen voor bovenbouwleerlingen. Alle ervaringen die we hebben opgedaan zijn gebundeld in een Collegetourhandboek, dat onder andere een concreet stappenplan bevat voor het organiseren van...

Met spanning, blijdschap en een hoop enthousiasme hebben 70 nieuwe HvA-studenten deelgenomen aan de pilot Tune In. Deze groep eerstegeneratiestudenten kreeg op 19, 20 en 21 augustus een zogeheten snelcursus hbo om kennis te maken met de HvA en het studentenleven. Het driedaagse programma is bedoeld om deze studenten, waarvan...

  De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde de Beste Bachelor. Een bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in bacheloropleidingen op basis van onderwijsanalyses. Waarom eigenlijk? Hoe pakten ze het aan? En wat gaat het de student opleveren? Door Theo Bakker, teamleider VU Analytics Wat? Het grote vraagstuk waar...