Auteur: Doede van der Hoeven

OPeRA (OnderwijsPartners Regio Amsterdam en Omstreken) nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Titel invullen (concept; tussenopbrengst tool implementatie leerlijn generieke vaardigheden)’, op dinsdag 2 juli 2024 van 13:30 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:00 uur) met aansluitend een facultatieve borrel. De locatie is (volgt (de...

Op donderdag 7 maart organiseerden Jet-Net/Techportal, Bètapartners en Hogeschool Inholland de Career Day Noordwest: een LOB-activiteit (Loopbaan0riëntatie- en Begeleiding) voor havo4 en vwo5 NG/NT-leerlingen om kennis te maken met diverse technische opleidingen en bedrijven. Maar liefst 22 bedrijven en instellingen verzorgden workshops voor ruim 500...

Hoe krijgen we meer jongeren enthousiast voor bèta en techniek? Vanwege het grote tekort aan technisch personeel, is het van belang om jongeren te motiveren voor een carrière in de technologie. Daarom organiseerden netwerkorganisaties Bètapartners en Techportal op dinsdag 16 januari een brainstormsessie met bedrijven, scholen en andere instanties...

University Leaders is een studentenorganisatie die persoonlijke leiderschapstrainingen biedt aan eindexamenstudenten van havo en vwo om academisch succes te behalen. Ons doel is studenten te inspireren, motiveren, activeren en vooral te ontwikkelen voor een succesvolle overgang naar het hoger onderwijs. In november 2024 begint een...

Voor het project ‘Onderzoek en ontwerpen in de regio’ werkten technasiumleerlingen aan opdrachten van echte bedrijven uit de bouw- en infrasector in de regio. Ze werden begeleid door studenten van het bouwcluster van Hogeschool Inholland Alkmaar en Haarlem, die stageliepen bij de betreffende bedrijven. Tijdens...

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief