Analyse doorstroomtoets: keuze toetsaanbieder van invloed op advies

Analyse doorstroomtoets: keuze toetsaanbieder van invloed op advies

Uit de resultaten van de doorstroomtoets blijkt dat welke toetsaanbieder de school kiest, van invloed is op het advies aan de leerlingen. Bovendien zien we dat het aantal definitieve adviezen voor Praktijkonderwijs (PrO) en vmbo-b is gedaald. Naar aanleiding van deze conclusies pleit de PO-Raad daarom nogmaals voor een kritische herbezinning op het huidige systeem van vroege selectie. Op dit moment wordt het toekomstperspectief van kinderen teveel bepaald door één toets op 11- of 12-jarige leeftijd.

Scholen signaleerden eerder dit jaar aanzienlijke verschillen tussen de doorstroomtoetsen onderling en minder herkenbare toetsresultaten. Ook ervoeren zij minder vertrouwen in het eigen handelen bij het adviseren van leerlingen. Aanleiding voor de PO-Raad om de gegeven schooladviezen en de resultaten van de eindtoetsen en doorstroomtoetsen te vergelijken. Uit deze analyse blijkt dat:

  • Leerlingen dit schooljaar vaker een voorlopig meervoudig schooladvies ontvingen
  • Welke doorstroomtoets de school kiest, van invloed is op het toetsadvies dat leerlingen krijgen
  • Meer schooladviezen bijgesteld zijn op basis van het toetsadvies
  • Het aantal definitieve adviezen voor Praktijkonderwijs en vmbo-bb fors is gedaald.

Lees hier het gehele artikel.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief