Ace – Grow your skills: scholieren beter voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs?

Ace – Grow your skills: scholieren beter voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs?

Binnen dit project werken de Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en Tilburg University samen om 53 kennisclips en bijbehorend lesmateriaal te ontwikkelen over vaardigheden die belangrijk zijn in het hoger onderwijs. In het materiaal lichten we een vaardigheid toe, leggen we uit waarom die vaardigheid belangrijk is en wat leerlingen zelf kunnen doen om deze vaardigheid te ontwikkelen.

Achtergrondinformatie project
Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut over de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid van het hoger onderwijs blijkt dat deze behoefte onder andere aansluit bij de aansluiting tussen onderwijssectoren. In het voortgezet onderwijs leven vragen over de aansluiting met het hoger onderwijs, zoals de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol starten aan een universitaire opleiding (Boogaard & Conijn, 2022). Uit gesprekken met middelbare scholen blijkt dat vo-docenten vaak worstelen met het aanleren van academische vaardigheden en 21st century skills aan hun leerlingen. Er is (te) weinig kennis over wat deze vaardigheden inhouden, waarom ze van belang zijn en hoe ze ingebed kunnen worden in het curriculum. Dit wordt met name veroorzaakt doordat veel vo-docenten geen universitaire opleiding hebben genoten, en het huidige curriculum weinig ruimte voor onderwijsontwikkeling biedt.
Als gevolg daarvan zijn er vaak deficiënties bij eerstejaars wo-studenten op het gebied van academische vaardigheden en 21st century skills. Eerstejaars wo-studenten hebben onvoldoende kennis van en ervaring met deze vaardigheden voor een soepele start van een universitaire opleiding. Een goede kennis van (het belang van) en ervaring met deze vaardigheden kan studieuitval in het eerste jaar beperken. Verder kan deze kennis leerlingen helpen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Welk type onderwijs past het beste bij de desbetreffende leerlingen: hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs?

Om middelbare scholen hierbij te ondersteunen hebben de vier participerende universiteiten besloten om de kennis op het gebied van academische vaardigheden en 21st centurky skills (onder andere middels het vaardighedenraamwerk (EUR) en de leerlijn Academische Vaardigheden) (TiU) en (financiële) middelen te bundelen om een videoreeks inclusief lesmateriaal hierover ate ontwikkelen.

Kennisclips en lesbrieven
In iedere kennisclip wordt de nadruk gelegd op uitleg van (het belang van) de vaardigheid:

 1. Wat is de vaardigheid (definitie)? Wat houdt deze vaardigheid in?
 2. Waarom is het belangrijk?
 3. Hoe kun je de vaardigheid oefenen? / call to action met doorverwijzing naar de lesbrief

 

De lesbrief die bij de kennisclip hoort bevat onder andere twee opdrachten (makkelijk en moeilijk) waarmee leerlingen de vaardigheid kunnen oefenen.

Fase 1: Eerste drie (pilot) kennisclips en lesbrieven opgeleverd
In de pilotfase hebben we drie kennisclips en lesbrieven ontwikkeld die dit voorjaar door vo-professionals en leerlingen worden geëvalueerd.

Zie hiervoor ook de websites van de vier onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld de TiU-website en de VU-website. De kennisclips en lesbrieven zijn gratis en zonder persoonlijke gegevens in te vullen en te downloaden van de websites van de deelnemende universiteiten.

Fase 2: Ontwikkeling van nieuwe kennisclips en lesbrieven
De eerste evaluatieresultaten van vo-docenten en leerlingen zijn positief. Om die reden is het projectteam gestart met het ontwikkelen van nieuwe kennisclips over vaardigheden die nodig zijn in het hoger onderwijs, namelijk:

 1. Coping strategieën toepassen
 2. Doelen stellen
 3. Kansen creëren en aangrijpen
 4. Samenwerken
 5. Peer to peer feedback / interactie
 6. Netwerken
 7. Zelfregulatie
 8. Plannen en voorspellen
 9. Evalueren
 10. Elaboratievaardigheden
 11. Organisatievaardigheden
 12. Herhalingsvaardigheden
 13. Onderzoeksvaardigheden
 14. Kritisch denken

 

Deze kennisclips en lesbrieven worden uiterlijk 1 september 2023 opgeleverd. Nadat onder andere fase 2 is geëvalueerd, wordt besloten of we doorgaan met fase 3 van dit project, namelijk het ontwikkelen van de volgende reeks kennisclips en lesbrieven.

Ace Yourself app
Naast de kennisclips en lesbrieven ontwikkelen de Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Tilburg University en het vo-ho netwerk Hoger Onderwijs Rotterdam een app waarmee middelbare scholieren en startende bachelorstudenten op een interactieve manier en spelenderwijs academische vaardigheden en 21st century skills kunnen oefenen, de zogenoemde ‘Ace Yourself’ app. De kennisclips worden in deze app geïntegreerd. Meer informatie over de ‘Ace Yourself’ app: https://www.erasmusx.io/projects/ace-yourself/

Meer informatie: neem contact op met Loes Mulders, l.a.j.mulders@vu.nl

Persoonlijke noot
Op 1 september 2023 zal ik, Loes Mulders, Programmamanager Pre-University College VU, de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarmee komt er een verandering in mijn werkende bestaan. Mijn opvolger voor de Pre-University College activiteiten is Kati Cousijn. Zij begint als programmacoördinator op 1 juli 2023. Mijn werk voor het PUC heb ik heel mooi gevonden en ik wens jullie allemaal verder heel veel succes met alle aansluitingsactiviteiten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief