8 maart 2023: Online bijeenkomst duurzame en effectieve inzet van de subsidiemiddelen basisvaardigheden

8 maart 2023: Online bijeenkomst duurzame en effectieve inzet van de subsidiemiddelen basisvaardigheden

In het najaar van 2022 zijn in het kader van het Masterplan basisvaardigheden de subsidiegelden voor basisvaardigheden toegekend. Met deze subsidie kunnen scholen het onderwijs in deze basisvaardigheden – lezen, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid – versterken. Maar hoe zet je de subsidiegelden zo in dat de basisvaardigheden van leerlingen daadwerkelijk versterkt worden? En wat betekent dat voor de professionalisering van leraren, de monitoring van leerlingen en het curriculum in je school? Op woensdag 8 maart 2023 organiseert de VO-raad een online uitwisselingsbijeenkomst over een duurzame en effectieve inzet van de subsidiemiddelen.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
De belangstelling voor de subsidie basisvaardigheden bleek – met 1137 ingediende aanvragen – te groot te zijn voor het hiervoor beschikbare budget. Daarop heeft het ministerie besloten het subsidiegeld op basis van loting te verdelen. Ruim honderd scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen dit schooljaar subsidie. Een deel van die scholen ontvangt ook een aanvullende subsidie, bestemd voor de ondersteuning door basisteams die het ministerie van OCW heeft ingericht. De bijeenkomst op 8 maart is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en andere afgevaardigden van scholen die de subsidie toegekend hebben gekregen, maar niet de aanvullende subsidie ontvangen.

Meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief