8 februari 2021: ECIO-congres | Maak van inclusie een prioriTIJD!

8 februari 2021: ECIO-congres | Maak van inclusie een prioriTIJD!

8 februari 2021
Online
10.00 uur – 16.00 uur

Doorpakken en borgen van inclusief onderwijs
ECIO streeft naar inclusief onderwijs, met toegankelijkheid en diversiteit als de norm. Zo kunnen alle studenten optimaal studeren op een opleiding van hun keuze en doorstromen naar een baan die bij hen past. We richten ons op toekomstbestendig onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering en waarbij de behoefte van de student centraal staat. Met deze conferentie focussen we op goede ideeën en onderwijspraktijken waarop we kunnen voortbouwen en verduurzamen binnen het hoger onderwijs.Het programma van het ECIO-congres
We starten plenair met inspirerende gastsprekers, zowel professionals als studenten, waarbij we ingaan op zowel de lange termijnstrategie voor inclusief onderwijs als de huidige actualiteit. In de middag staan de onderstaande inclusiethema’s tijdens twee subsessies centraal. Daarbij gaan we in op visie- en beleidsvorming, het creëren van draagvlak, commitment, concrete inclusieaanpakken en goede praktijkvoorbeelden.Thema’s:

  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Digitale-/ fysieke toegankelijkheid
  • Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag
  • Deskundigheid van professionals
  • Flexibele leerroutes
  • Toegankelijk toetsen en examineren
  • Studentenparticipatie
  • Overgang onderwijs-arbeidsmarkt
  • Kwaliteitsborging en continuïteit van inclusief beleid


Laat je inspireren tot inclusiever onderwijs!

Met de verschillende programmaonderdelen willen we de deelnemers verbinden en inspireren en samenwerking bevorderen. Deelname aan het congres levert je concrete handvatten op waarmee je inclusie op de agenda houdt en binnen je onderwijsinstelling prioriTIJD geeft, zodat studenten met een ondersteuningsvraag succesvol kunnen studeren.

Doelgroepen
Het congres is voor bestuurders, studentendecanen, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers en studenten met een ondersteuningsvraag van universiteiten en hogescholen en toeleidend onderwijs.

Oproep voor presentaties
Heb je een werkvorm, aanpak of een goed praktijkvoorbeeld dat impact heeft op het inclusiever maken van het hoger onderwijs? Bijvoorbeeld rondom beleid(simplementatie) of commitment aangaande een van de hierboven genoemde thema’s. Dan zou het mooi zijn als je hiermee ook andere onderwijsinstellingen kunt inspireren. We stellen jouw deelname in de vorm van een presentatie zeer op prijs. De duur van een presentatie is een uur, inclusief discussie en vragen. De presentaties zijn onderdeel van het middagprogramma.
Het indienen van voorstellen kan via deze link

Kosten
De kosten voor deelname is €50,- per inschrijving. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Meld je hier aan
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief