5 november 2024: Conferentie Loopbaanvaardig in de klas!

5 november 2024: Conferentie Loopbaanvaardig in de klas!

Een inspirerende conferentie over de urgentie van loopbaanvaardige docenten in het onderwijs. Samen op zoek naar wat morgen al kan!

Loopbaancompetenties geven handvatten aan jongeren bij het maken van keuzes in hun (studie)loopbaan. Keuzes op weg naar een onzekere arbeidsmarkt waarbij de leerling van nu de werknemer van de toekomst is, een werknemer die zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Regie nemen over je eigen ontwikkeling kun je als jongere niet ineens, dat is een leerproces. De nieuwe generatie docenten heeft dus een belangrijke opgave. Essentieel hiervoor zijn tijd, prioriteit en professionaliteit in de lerarenopleiding.

Tijdens de conferentie “Loopbaanvaardig in de klas!” verkennen we samen hoe docenten in opleiding hun loopbaanbegeleidingsvaardigheden kunnen vergroten om jongeren in het huidige onderwijs zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling en de keuzes voor hun toekomst. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij mate van urgentie, de begripsvorming en de vrijblijvendheid van dit professionaliseringsdeel in de opleidingen.

Voor wie: iedereen die betrokken is bij de vorming van de loopbaanvaardige docent van morgen, of zich betrokken voelt bij dit thema, onder andere lerarenopleiders, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, onderwijsraden, OCW, SLO, inspectie, LAKS, JOB, ISO en studenten van
lerarenopleidingen.

Programma

  • Inspiratielezing door prof. dr. Marinka Kuijpers over de ontwikkeling van LOB en het belang van de rol van de docent hierbij
  • Gezamenlijke ondertekening van een intentieverklaring waarin het belang van LOB in lerarenopleidingen wordt onderschreven
  • Toelichting en inspiratie vanuit verschillende perspectieven
  • Uitwisseling aan tafelgesprekken (“waar kunnen we morgen al mee aan de slag?”)
  • Formulering van gezamenlijke verantwoordelijkheid

Aanmelding
Wil je meedenken over dit thema? Meld je aan! Er zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie.

Aanmelden kan via deze link.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief