4 november 2021: OPeRA conferentie

4 november 2021: OPeRA conferentie

OnderwijsPartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA), het overkoepelende vo-ho netwerk, organiseert een conferentie waar we u van harte voor uitnodigen.

  • Save the date: donderdag 4 november 2021 van 12:30 tot 17:00u
  • Thema van de conferentie: Ontwikkeling netwerk ‘Taal-, Maatschappij- en Cultuur-partners’: uitbreiding regionale samenwerking binnen deze domeinen
  • Locatie: volgt (in Amsterdam)

Er wordt momenteel met de OPeRA-partners UvA en VU gewerkt aan de ontwikkeling van een docentennetwerk binnen de Taal-, Maatschappij- en Cultuurvakken. Binnen Taal, Maatschappij en Cultuurpartners (TMC-partners) worden vaksteunpunten en interdisciplinaire steunpunten ontwikkeld. Doelen zijn onder meer het verbeteren van de aansluiting vo-ho, professionalisering van docenten en betere inhoudelijke aansluiting (curriculumontwikkeling).

Tijdens de conferentie gaan we nader in op thema’s binnen TMC-partners zoals docentprofessionalisering, professionele leergemeenschappen, interdisciplinair werken (in het vo) en landelijke ontwikkelingen. Er zijn gastsprekers die onderzoek binnen deze thema’s doen en gastsprekers met goede praktijkvoorbeelden. Het programma bestaat uit keynotes en twee workshoprondes waarin we met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. En last but not least: er kan weer samen geborreld en genetwerkt worden na afloop!

Het definitieve programma, inclusief de mogelijkheid om u aan te melden, volgt begin oktober. Als u zich inschrijft voor de mailingslijst voor de bijeenkomsten en/of nieuwsbrieven van OPeRA via onze website (https://opera-educatie.nl), dan ontvangt u een uitnodiging wanneer de inschrijving voor de conferentie opent.

De conferentie staat open voor iedereen die betrokken is bij de aansluiting tussen vo en ho. De doelgroep is bestuurders, leidinggevenden (In het ho: onderwijs- en opleidingsdirecteuren, bachelor-directeuren. In het vo: rectoren en schooldirecteuren), beleidsmedewerkers, schooldecanen, studieadviseurs, coördinatoren en andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

Voor meer informatie over de inhoud van de conferentie kunt u contact opnemen met Anneke Smorenburg: a.smorenburg@vu.nl en voor alle overige vragen: info@opera-educatie.nl
Graag tot 4 november!

Namens de Regiegroep OPeRA,
Frank Zuijdam, voorzitter regiegroep OPeRA
Anneke Smorenburg, projectmanager OPeRA

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.