29 september 2022: Innovatiefestival

29 september 2022: Innovatiefestival

De schooltijd is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. De enorm diverse Amsterdamse leerlingpopulatie én de snel veranderende wereld waarin leerlingen opgroeien, vragen van het onderwijs om continue innovatie. Om zo alle leerlingen op onze Amsterdamse scholen een succesvolle toekomst te kunnen bieden.

Sinds 2019 voerden ongeveer 50 scholen, gesteund door het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, projecten uit om te innoveren, om nieuwe dingen te bedenken om leerlingen bij hen op school te houden, om kansengelijkheid te bevorderen en om segregatie te verminderen.

Deze scholen presenteren hun projecten en delen hun expertise en ervaringen tijdens het Innovatiefestival. Ook geeft onderzoeker en pedagoog Pedro De Bruyckere een wetenschappelijke reflectie op de projecten.

Aanmelden kan hier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.