28 juni 2024: Symposium ‘Het ambacht van de schoolbestuurder’

28 juni 2024: Symposium ‘Het ambacht van de schoolbestuurder’

“Het lijkt er soms op dat het besturen van onderwijsorganisaties en het geven van onderwijs aan jonge mensen twee verschillende werelden zijn. Ik probeer die weer dichter bij elkaar te brengen aan de hand van de begrippen ambacht, bescheidenheid, liefde, niet-maakbaarheid en gemeenschapszin.”

Op het symposium Het ambacht van de schoolbestuurder wordt je uitgedaagd om op een andere manier naar schoolbestuur te kijken. Een manier die volgens adviseur en auteur Dick den Bakker beter aansluit bij de vormende opdracht van het onderwijs.

Vrije Universiteit Amsterdam en LEARN! nodigen je van harte uit voor dit bijzondere event, met onder meer hoogleraar Publieke Theologie Erik Borgman, hoogleraar Educational Governance Melanie Ehren en onderwijsjurist Martijn Nolen. Dagvoorzitter is Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief. Het symposium is met name gericht op schoolbestuurders, toezichthouders, en leidinggevenden. Ook andere onderwijsprofessionals en – onderzoekers zijn van harte welkom. Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Tijdens het symposium wordt het perspectief van het ambacht van de schoolbestuurder verkend. Wat betekent het voor de praktijk? En als dit perspectief inderdaad kansrijk is, wat betekent dit dan voor de toekomst van onderwijs en onderwijsbestuur? Spannende vragen om met elkaar, vanuit diverse perspectieven en invalshoeken, over in gesprek te gaan!

De aanleiding voor het symposium is het nieuwe boek Het ambacht van de schoolbestuurder: Naar een pedagogische bestuurscultuur van Dick den Bakker. Daarin bepleit hij een radicaal andere kijk op het besturen van het onderwijs.

Sprekers

  • Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie (Tilburg University)
  • Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht (VU Amsterdam)
  • Siebren Miedema, em. hoogleraar Educational Foundations en Religious Education (VU Amsterdam)
  • Melanie Ehren, hoogleraar Educational Governance (VU Amsterdam)
  • Henk den Uijl, filosoof bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag
  • Martijn Nolen, onderwijsjurist en directeur bestuur en beleid CVO Rotterdam

Ook komen bestuurders die mee hebben gewerkt aan het praktijkonderzoek, aan het woord.

Praktische informatie

Meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief