28 januari 2022: Conferentie ‘Passender en inclusiever!’

28 januari 2022: Conferentie ‘Passender en inclusiever!’

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs biedt de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Daarom organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en NCOJ een landelijke conferentie over dit thema, waarin de praktijkvoorbeelden én discussiepunten rond deze integratie onder de aandacht gebracht worden.

Meer informatie en aanmelden

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief